De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg pleit ervoor dat ook de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in de gemeente een coronabonus ontvangen. 


Dit in navolging van de gemeente Amsterdam. De PvdA heeft hier schriftelijke vragen voor ingediend en het college gevraagd hier werk van te maken.

“Wij vinden het meer dan terecht dat politieagenten een bonus ontvangen voor hetgeen zij in de afgelopen maanden extra hebben moeten doen als gevolg van Corona. De PvdA- fractie is van mening dat de BOA’s in onze gemeente dezelfde blijk van waardering moeten krijgen voor het harde werk dat zij hebben verricht. ” aldus PvdA-raadslid Sangita Paltansing.

Alle zeilen bijzetten
Naast de politieagenten hebben de BOA’s in de gemeente Leidschendam-Voorburg alle zeilen moeten bijzetten in de afgelopen maanden. Zij gaan dagelijks de straat op voor de inwoners in de gemeente. Naast hun reguliere werkzaamheden zijn zij nu ook verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de coronamaatregelen. Hun werk is in de afgelopen maanden veranderd en intensiever geworden. De vakbonden voor BOA’s hebben hun ongenoegen geuit over het feit dat niet alle BOA’s in heel het land een bonus ontvangen voor hun harde werk in de afgelopen periode. In Amsterdam heeft het college al een eenmalige bonus voor de BOA’s toegezegd. De PvdA-fractie in Leidschendam-Voorburg hoopt dat het college hier ook in onze gemeente actief mee aan de slag gaat.