Vanaf volgende week donderdag gaan de honden in park Sijtwende in Voorburg achter het hek. Het losloopgebied wordt ingeperkt tot een halve cirkel aan de kant van het fietspad.

Het hek heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. In 2018 besloot de gemeenteraad tot plaatsing van het hek nadat omwonenden klaagden over overlast. De gemoederen liepen zo hoog op dat klagers niet met naam en toenaam in de krant durfden. Er werd gesproken over 'hondenmaffia' en 'hondenterreur'.

Raad van State
Volgens de hondenbezitters, die zich verenigden in 'De Vrienden van het Sijtwendepark' viel het met die overlast enorm mee, en beschouwden sommige omwonenden het park als een verlengstuk van hun achtertuin. De beslissing van de gemeenteraad om een hek te plaatsen werd uitgevochten tot aan de Raad van State. Die besliste eind oktober dat de bezwaren van de Vrienden van het Sytwendepark tegen het besluit geen steek hielden, en bevestigde een eerdere uitspraak van de rechter dat het college van B&W het besluit in alle redelijkheid had genomen.

Oorlogsmonument
De hondenminnaars lijken nog niet van plan de strijd op te geven. In een laatste offensief brengen ze nu het argument in dat het hek pal achter het oorlogsmonument in het Sijtwendepark staat. Dit zou een affront behelzen voor de gevallenen in WOII en nabestaanden. "In dit participatieproces is alles misgegaan wat er mis kón gaan”, zegt ook raadslid Monica Vélu (GBLV).GBLV-fractieleider Frank Rozenberg heeft inmiddels een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd om de plaatsing alsnog te voorkomen. 

Hek komt er sowieso
Verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink houdt zich vast aan de uitspraak van de Raad van State, en is onvermurwbaar. "Het hek is besteld en wordt op 19 november geplaatst. Er is in januari over gesproken met uw raad. B&W hebben in 2018 al tot de plaatsing besloten,’’ zo citeert Vlietnieuws de wethouder.

Het hek kost dertigduizend euro. Het zal wel worden opgefleurd met bladgroen.

Foto: Kelly Lacy (Pexels)