De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft zich geschaard achter het D66-voorstel voor invoering van de ja-ja-sticker, die ongeadresseerd drukwerk en reclamefolders weert. Dat bespaart veel papier en vermindert het restafval met zo’n 130.000 kilo per jaar.

Huis-aan-huisbladen, folders van vrijwilligers- en niet-commerciële organisaties blijven gewoon in de brievenbus komen. D66-raadslid Bos: “Dit spaart veel bomen en voorkomt bergen papierafval.”
Veel huishoudens gooien deze folders met de plastic verpakking eromheen direct bij het oud-papier of restafval. Hierdoor ontstaat papierverspilling. Met de sticker op de brievenbus kunnen inwoners aangeven dat ze wél reclamefolders en andere vormen van ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen en ook huis aan huiskranten.

Als zo’n sticker niet op de brievenbus zit, dan mogen er geen reclamefolders meer worden bezorgd. D66 draait met dit voorstel de huidige systematiek om. Bos: “Nu moet je aangeven dat je geen folders wilt ontvangen. Straks moet je actief aangeven dat je dat wel wilt.” Het college onderschrijft volledig het doel van het D66-plan: vermindering van het afval in de gemeente.

Bos zegde in de commissievergadering van 10 november toe het plan aan te scherpen op verzoek van meerdere fracties voordat het in de raadsvergadering terugkomt voor stemming. Zo wordt gekeken naar goede en heldere communicatie en aanbod van de stickers, naar de lagere inkomsten van verenigingen en (maatschappelijke) organisaties die geld ontvangen voor het ophalen van oud papier en de handhaving.