Het geplande hondenhek in het Voorburgse Sijtwendepark kost veel minder dan de €30.000,- waarmee tegenstanders steeds schermen. Dat deed wethouder Nadine Stemerdink dinsdag uit de doeken tijdens een interpellatiedebat over de kwestie, dat was aangevraagd door Frank Rosenberg (GBLV).

Het hek zelf kost slechts zevenduizend euro. De rest van het bedrag wordt besteed aan het versieren van het hek met een haag op heuphoogte, en het herstellen van schade die loslopende honden hebben aangericht in het park, aldus Stemerdink.

De wethouder bestreed de lezing van GBLV, dat het hek er kwam om overlast van loslopende honden tegen te gaan. Volgens haar betreft het slechts een praktische uitwerking van het besluit van de gemeenteraad om niet langer het gehele park als losloopgebied te bestemmen. Het is de bedoeling dat andere gebruikers van het park, zoals joggers en spelende kinderen, hiermee de ruimte krijgen.  “Deze maatregel komt alle gebruikers van het Sytwendepark ten goede” aldus Stemerdink. 

Het verband dat Rosenberg in zijn vraagstelling trok tussen het oorlogsmonument, dat symbool zou staan voor de zwaarbevochten vrijheid, en het hek waarmee de burger 'geknecht' zou worden, wees de wethouder als onkies van de hand. Stemerdink wees er daarbij op dat in het traject van plaatsing, burgers de vrijheid hadden gehad en genomen om de beslissing van de gemeenteraad tot aan de hoogste rechter in Nederland aan te vechten, en dat de Nederlandse rechtsorde was gevolgd. Ook Kees Verschoor (SGP/Christenunie) voegde de opmerking toe, dat dergelijke retoriek ongepast was.

Bart Eleveld (VVD) wilde van Rosenberg weten of hij ook stil had gestaan bij het gegeven dat sommige mensen daadwerkelijk bang waren van honden, en of Rosenberg meende dat zij dan ook de vrijheid moesten hebben om van het park te genieten zonder zich tussen de loslopende honden te moeten begeven. Daarop gaf Rosenberg te kennen dat hij zelf ook vervelende ervaringen had met honden, dus dat hij zich best wat kon voorstellen bij angst voor honden, maar dat hij dat met betrekking op de kwestie van het hek 'niet ter zake' vond.

Het hek wordt deze week geplaatst. De maatregel is omstreden. Er is door Liesbeth de Vries een online petitie opgezet tegen de plaatsing van het hek in het Sytwendepark, deze is inmiddels al meer dan 800 keer ondertekend.