"De gemeente Leidschendam- Voorburg monitort samen met de Westfield Mall of the Netherlands zorgvuldig dat het aantal bezoekers binnen de coronanormen blijft", aldus burgemeester Klaas Tigelaar.

Tigelaar reageert hiermee op vragen naar aanleiding van de Paasdrukte van het afgelopen weekeinde in de Westfield Mall of the Netherlands. De redactie van het Voorburgs Dagblad ontving hierover tientallen foto's van verontruste bezoekers, die aangaven dat de Corona-regels (zoals afstand houden) werden overtreden.

"De gemeente kan als bezoekersaantallen worden overschreden gebruik maken van de handhavingsmogelijkheden die zij regulier ook heeft en maatregelen nemen. Maar dat is niet aan de orde", vervolgt Tigelaar. "We hebben afspraken met de Mall om bezoekersstromen te reguleren als het druk lijkt te worden. Denk hierbij aan eenrichtingsverkeer binnen de Mall, mensen toe leiden naar andere ingangen door het parkeren te spreiden. Handhavers van de gemeente, beveiligers, gastheren en gastvrouwen van de Mall spreken mensen aan als ze geen 1,5m afstand houden of bijvoorbeeld geen mondkapje dragen. Er is constant contact tussen handhaving en de Shopping Center Manager van de Mall".

Het aantal mensen dat in de Mall aanwezig mag zijn, wordt berekend aan de hand van een rekenmodel van het Event Safety Institute, dat speciaal is opgesteld op de 1,5 meter afstandseis. Ook op piekmomenten blijft de Mall ruimschoots binnen de norm. De bezoekersaantallen van de Mall worden volgens Tigelaar doorlopend gemonitord. Zowel uit de monitoring van de bezoekersaantallen als uit eigen waarnemingen blijken geen overtredingen. Daarmee zijn er volgens de burgemeester geen aanvullende maatregelen nodig om de drukte te reguleren.

Bron: Voorburgs Dagblad