De ontwikkeling van de Binckhorst en de ontsluiting door openbaar vervoer houdt de gemoederen flink bezig. Bewoners van Voorburg-West Oud-Voorburg en de raad besteedden er inmiddels vele uren aan.

“Op de barricaden voor een optimale leefomgeving,” aldus CDA-raadslid Jan Hendriks als hij spreekt over de ontwikkeling van de OV-ontsluiting van CID De Binckhorst.

Voorkeurstracé geblokkeerd
“De CDA-fractie begrijpt de optie tot ontsluiting van de Binckhorst met openbaar vervoer, maar het kan niet zo zijn dat we dit volledig aan de kant van Leidschendam-Voorburgmoeten oplossen”, aldus Jan Hendriks. “Het wordt wringen om door onze smalle straten 64 keer per uur een lightrail of tram te laten passeren en via de Geestbrug de weg te laten delen met auto- en fietsverkeer.”

Het geschetste tracé via de Prinses Mariannelaan is het directe gevolg van de keuze die de gemeenteraad van Den Haag reeds in 2008 maakte om het toenmalige voorkeurstracé via Jupiterkade en Broekslootkade te blokkeren. Een tracé waarop een volledig verkeersvrije trambaan gerealiseerd kan wordenen waarin de CDA-fractie zich de afgelopen weken vastbeet. Op initiatief van het CDA besloot de raad unaniem het tracé Jupiterkade/Broekslootkade in het onderzoek te betrekken.

Aansluiting van station Voorburg
Het is natuurlijk simpel in te tekenen: het tracé via de Maanweg over de groengebieden die Voorburg-West rijk is naar station Voorburg. Wie echt een visie op de ontwikkeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer heeft en bovendien het beste voor heeft met Opa’s veldje, de scouting, Het historische erfgoed van Huygens’ Hofwijck en het stationsgebied weet het antwoord: óf we doen het niet, óf via een volledig ondertunnelde aansluiting. Het kost geld, maar dat heb je met Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Het CDA nam daarom het initiatief het Nationaal Groeifonds aan te spreken.

Huygenstunnel
Liefst zouden we nog een paar stappen verder gaan: een Huygenstunnel waarin al het verkeer ondergronds wordt gebracht. Ter wille van de volksgezondheid, de leefbaarheid en voor het herstel van Huygens Hofwijck. Een plaats in het groen voor inwoners van Voorburg en van De Binckhorst. Naast de Rotterdamsebaan een Utrechtsebaan die niet meer te zien, te horen en te ruiken is.

Bij de aanleg van het OV-tracé is het belangrijk al onze inwoners te betrekken en hun zienswijzen serieus te nemen. Het gaf het CDA aanleiding tot vragen in de raad en is - op initiatief van GBLV, D66 en CDA - aandacht gevraagd voor serieuze communicatie. “Alleen door gezamenlijke inspanning kunnen we bouwen aan een leefbare OV-ontsluiting,” aldus CDA-raadslid Jan Hendriks.

Foto: Wethouder Astrid van Eekelen in gesprek met buurtbewoners (foto: Marjan van Giezen)