Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg heeft dinsdag haar bomenplan aangeboden aan wethouder Floor Kist. De overhandiging vond tegen het eind van de ochtend plaats in stadstuin Rusthout.

De stichting dringt er bij de gemeente op aan jaarlijks achthonderd bomen te planten. Die zijn niet alleen nodig om de klimaatdoelen te halen, maar ook om zogenaamde hittestress tegen te gaan. Met name in de zomer ontstaan er in stedelijke omgevingen zonder groen zogenaamde hitte-eilanden. Steen en beton fungeren dan als een bakplaat.

Tien graden verschil
Uit onderzoek in Rotterdam en regio Haaglanden is gebleken dat het temperatuurverschil tussen platteland en sommige versteende locaties in de stad op warme dagen wel tien graden kan betreffen. Als het in de polder 34°C is, kan het kwik op sommige plekken in de stad dus wel oplopen tot 44°C. Dergelijke 'urban heat islands' brengen risico's met zich mee voor de gezondheid van inwoners, maar zijn ook van invloed op de aantrekkelijkheid van deze locaties voor bezoekers en toeristen. Zeker nu de klimaatverandering doorzet en met name in de zomer steeds extremere pieken ontstaan, is dit iets om serieus werk van te maken, meent de stichting. 

Huidig budget niet toereikend
De stichting dringt daarom bij de gemeente aan op een verdubbeling van het jaarlijkse investeringsbudget voor openbaar groen, van een half miljoen naar 1 miljoen euro. Het huidige budget is namelijk bij lange na niet toereikend, meent Sander Wennekers. "Zeker niet als je bedenkt dat het geld ook nodig is voor investeringen in kunstgras en verlichting van sportvelden. Een dergelijk budget voorziet niet in de noodzakelijke uitbreiding van het groen in verband met klimaatverandering."

Partners zoeken
Wennekers heeft zich namens de stichting flink ingespannen om dit bomenplan te realiseren. Sleutel daarbij is dat de gemeente partners in de samenleving zoekt, meent hij. "Als de gemeente niet alleen op eigen grond aanplant, maar ook contact legt met grondeigenaren zoals kerken, scholen, instellingen en bedrijven en hen bereid vindt om met gemeentesubsidie meer groen op hun terrein aan te planten, dan kun je in totaal voor een à twee ton per jaar enorm veel doen. Dan kunnen die 800 extra bomen per jaar er zeker komen."

Ook vergroening van daken helpt, aldus Wennekers. "Daarnaast zou de gemeente jaarlijks bijvoorbeeld twee eigen locaties met ernstige hittestress grondig kunnen vergroenen. De kosten daarvan zullen verschillen per locatie."

Locaties in kaart
Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg heeft daarom vijftien locaties in kaart gebracht die dringend meer groen kunnen gebruiken. Daaronder zijn het Stationsplein in Voorburg, het Damplein in Leidschendam, parkeerplaats de Zwanenbloem in Stompwijk, maar bijvoorbeeld ook de Boutensstraat achter winkelcentrum de Julianabaan in Voorburg.

Met maatregelen tegen hittestress kan tegelijk het probleem van wateroverlast worden aangepakt. Op versteende locaties is er namelijk tevens een fors risico van wateroverlast bij hevige regenval.

Onderwerp dat leeft
Wennekers is positief gestemd dat de gemeente deze bal serieus gaat oppakken. "Hittestress is een onderwerp dat echt leeft in de gemeenteraad. Men wil daar zeker iets aan doen. Daarnaast werkt de tijdgeest in ons voordeel. Overal lees je over gemeentes die meer aan vergroening willen doen of al doen."

Ook heeft hij zijn hoop gevestigd op wethouder Floor Kist, met wie hij inmiddels intensief contact heeft. "Nog wel een wethouder van Groen Links!" Volgens Wennekers heeft Kist te kennen gegeven naar het bomenplan uit te zien. Hij wil derhalve van Kist vernemen welke concrete stappen deze gaat nemen. "Wij verwachten dan ook iets van deze wethouder."

Druk uitoefenen
Vooral voelt de stichting de bevolking achter zich staan. "Ik ben de afgelopen weken vanuit verschillende hoeken benaderd door burgers die samen met onze Stichting willen optrekken voor eigen vergroeningsinitiatieven," zegt Wennekers zelfverzekerd. "Dus we gaan zeker meer druk uitoefenen. En er komen in 2022 gemeenteraadsverkiezingen!"

Foto: Sander Wennekers, Floor Kist en Marjan van Giezen (foto: Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg)