Herverdeling van portefeuilles van het college van burgemeester en wethouders in Leidschendam-Voorburg.

Dit na het vertrek van Nadine Stemerdink en de mislukte voordracht van Rabin Baldewsingh en het daaropvolgende terugtrekken van de PvdA uit het college.

De nieuwe portefeuilleverdeling is hieronder opgenomen, alsmede de aangepaste indeling in het loco-burgemeesterschap.
Het college van burgemeester en wethouders heeft per 28 mei 2021 de volgende portefeuilleverdeling vastgesteld:

Klaas Tigelaar (burgemeester)
• Openbare orde en Veiligheid (inclusief Veiligheidsregio en tegengaan radicalisering)
• Integrale Handhaving
• Communicatie
• Bestuurlijke- en Juridische zaken (inclusief gegevensbescherming)
• Metropoolregio
• Dienstverlening
• Personeel & Organisatie

VVD: Astrid van Eekelen (1e loco-burgemeester)
• Economie (inclusief aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)
• Verkeer en Vervoer
• Milieu (inclusief Avalex)
• Kunst en Cultuur
• Recreatie en Toerisme
• Huygenskwartier
• Sport
• Mall of the Netherlands
RO projecten: Vlietvoorde, CBS, KPP, Rijnlandlaan, Bereikbaar Stompwijk,
Dorpspunt, Meeslouwerpolder

CDA: Juliette Bouw (2e loco-burgemeester)
• Zorg
• Jeugdhulp
• Onderwijs (inclusief huisvesting)
• Masterplan Damcentrum
• Project Aanpak eenzaamheid
• Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord (“Sterk voor Noord”)

GroenLinks: Floor Kist (3e loco-burgemeester)
• WMO
• Wonen / sociale woningbouw
• Welzijn (inclusief inburgering)
• Water & Groen
• Coördinatie Sociaal Domein
• Werk en inkomen (inclusief De Binnenbaan)
• LHBTQI
• Regionale ruimtelijke projecten: Appelgaarde, Gebiedsontwikkeling CID,
Gebiedsontwikkeling Binckhorst en Vlietzone

ChristenUnie-SGP: Jan-Willem Rouwendal (4e loco-burgemeester)
• Financiën
• Grondzaken en Vastgoed
• RO (inclusief Omgevingswet)
• Duurzaamheid
• Openbare ruimte