In Leidschendam-Voorburg staan veel ‘weesfietsen’ of ‘zwerffietsen'.

Fietsen die lang geleden zijn achtergelaten en waar niemand meer naar lijkt om te kijken. De gemeente is gestart met het labelen van die fietsen, zoals op bijgaande foto van Ap de Heus te zien is. Deze foto is gemaakt op de hoek van de Van Wateringelaan en de Van Zevenbergenstraat in Voorburg-Noord. Gelabelde fietsen worden na een bepaalde periode verwijderd.

Van een inwoner vernam Ap de Heus dat deze van een handhaver gehoord had dat lang niet alle zwerffietsen gelabeld en verwijderd zullen worden, omdat de gemeente een contract heeft voor het verwijderen van zeshonderd fietsen. Dat lijkt heel wat, maar het aantal weesfietsen in Leidschendam-Voorburg is beduidend hoger. Volgens de informatie die Ap kreeg, was het quotum in ruim een week al bijna gehaald. Moeten de fietsen die nu niet aan de beurt komen, wachten tot volgend jaar?