De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat de komende jaren tien miljoen euro investeren om te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Mensen wonen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis in hun vertrouwde woonomgeving, zo blijkt. In de buurt weten ze de weg en hebben ze hun buren en kennissen die vaak ook een beetje helpen of gezellig een praatje maken. 

“Thuis wonen, zelfstandig zijn, je eigen keuzes maken, dat is het belangrijkste wat er is. Thuis voel je je het meeste op je gemak. Wanneer thuis wonen lastig wordt, helpt de gemeente. Dat kan door de woning aan te passen of door te helpen met de juiste zorg. Met de investering in langer zelfstandig wonen, kunnen we veel doen om dit mogelijk te maken.” Aldus Floor Kist, wethouder wonen en welzijn.

Samen zorgen voor onze inwoners
Het is in de toekomst mogelijk om voor inwoners een zogeheten 'blijverslening' af te sluiten, zodat zij door hun huis te verbouwen langer thuis kunnen blijven wonen. Gezien de begrenzing van de financiële tegemoetkoming voor woningaanpassing op grond van de Wmo maakt de blijverslening het aantrekkelijk voor inwoners om toch hun woning aan te passen en daardoor langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Toegankelijke woningen
De gemeente zorgt samen met woningcorporaties voor meer toegankelijke woningen voor senioren, jeugdigen en mindervaliden binnen het bestaande aanbod van woningcorporaties. Dit betekent bijvoorbeeld dat woningen worden aangepast, rolstoeltoegankelijk worden gemaakt, of een centrale afgesloten ruimte om scootmobielen veilig te parkeren in een flat.

Binnen de geplande woningbouw maakt de gemeente zich hard voor woonzorgvormen voor jongeren en kwetsbare inwoners met een zorgvraag. Zo wonen zij zelfstandig, met de juiste begeleiding.

Doorstroommakelaar
Een doorstroommakelaar helpt mensen die helemaal alleen in een eengezinswoning wonen en graag kleiner willen wonen in een gelijkvloers appartement. Zo komt er een woning vrij voor een gezin.

De inzet van een flatcoach voor aanvullende ondersteuning in wooncomplexen met oudere bewoners versterkt de integrale aanpak in het sociaal domein. Minder aanvragen voor begeleiding en het beroep op de professionele zorg en ondersteuning is dan het gevolg.

Extra investeringen
Het vergroten van het aanbod aan geschikte woningen vergt extra investeringen van gemeente en maatschappelijke partners in het aanpassen van woningen en zoeken naar nieuwe (innovatieve) woonvormen. Daarbij is de inzet in begeleiding thuis en het vergroten van de zelfredzaamheid heel belangrijk.


Foto: Marcus Aurelius (via Pexels)