De politiek is druk bezig met de verkeersoverlast rond The Mall of The Netherlands. 

Maar ook zijn B&W en de gemeenteraad bezorgd over het woongenot van inwoners van Leidschendam-Voorburg. Door de grote drukte op de wegen rondom het grootste winkelcentrum van Nederland komt het woongenot steeds verder in het gedrang.

Tijdens de extra raadsvergadering van donderdag kwam niet alleen de politiek aan het woord, maar spraken ook zes inwoners van de gemeente in om hun grote zorgen te uiten. Sommigen kwamen zelfs met oplossingen.

Dick Fikkert woonachtig in het Park Veursehout uitte zijn ongenoegen over de verkeerschaos waar hulpdiensten en bewoners veel hinder van ondervinden. Vertragingen van een half uur tot een uur zijn geen uitzondering in de weekeinden. Volgens hem zijn de geblokkeerde kruisingen de boosdoeners alsmede de verkeerslichten die al dan niet bewust niet functioneren. “U zou als college actief de wijken in moeten gaan om meningen op te halen om samen met hen aan oplossingen te werken.”

Marian Langendonk woont aan de Rijssellaan en is naaste buur van The Mall. Zij vraagt om oplossingen voor het zwerfafval dat overal te vinden is rond het winkelcentrum. Ook wil ze aandacht voor de luchtkwaliteit vanwege het vele autoverkeer. “Heel vervelend is dat de gemeente geen overleg heeft gehad met de bewoners. En ik zie ook gen enkele visie op het totale probleem. Zorg dat je een goed overleg hebt met de omwonenden en laat ze meedenken over oplossingen. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het woongenot van haar inwoners. Ik heb soms het idee dat men dat is vergeten.”

Aan de Schout van Eijklaan woont Marianne Jonker. Zij heeft zicht op de parkeergarage. “Ik zie de grote overlast in het weekeinde. Scheldende bezoekers. Toeterende automobilisten en verschillende aanrijdingen. De garage wordt afgesloten wanneer er nog 80 beschikbare plekken zijn. Waarom? Het zorgt er alleen maar voor dat men in de wijk gaat rondrijden en parkeren. Ik heb mijn ongenoegen geuit in brieven, e-mails en telefoontjes. De klachten worden iedere weer weggewuifd.”

Leon de la Croix noemt de gemeente de kampioen in onderzoeken, klankbordsessies en Facebookenquetes. “Waar het aan schort zijn besluiten die effect sorteren. Het is pijnlijk te zien dat Astrid van Eekelen, de wethouder van verkeer en vervoer, in een AD-artikel uit 2018 heeft gezegd dat zij zal worden overvallen door mogelijke verkeerdrukte rond The Mall.” De La Croix hoopt dat een nieuwe coalitie ervoor gaat zorgen dat er een nieuwe brugverbinding komt. “Er is momenteel veel geld uitgegeven aan verschillende onderzoeken die weinig hebben opgeleverd en door de besluiteloosheid zijn nu de inwoners de dupe.”

De heer Overhoff grijpt terug op een besluit van de Raad van State die ervoor heeft moet zorgen dat de verkeersdrukte rond het Damcentrum moest worden ingeperkt. “Het college heeft dit besluit naast zich neergelegd waardoor de verkeerschaos onvermijdelijk is geworden. Men heeft geweigerd om de infrastructuur aan te passen om de verkeersdrukte aan te kunnen. De sluiproutes slibben ook vol met alle gevolgen van dien.”

Jacqueline de Vos was de laatste inspreker van de donderdagavond. De bewoonster van de Nieuwstraat uitte onder meer haar ongenoegen over de grote verkeersstroom rond de Sluisjes richting The Mall. “De hulpdiensten hebben problemen om tijdig te arriveren bij noodsituaties. Bovendien zijn er steeds meer opgefokte bezoekers en boze bewoners te zien. We kunnen tegenwoordig moeilijk iets inplannen in het weekeinde omdat je niet weet wanneer je de wijk uitkomt en of je wel een parkeerplek hebt bij thuiskomst. Ik ben bang dat het gaat uitdraaien op betaald parkeren. Een betere oplossing zou het inzetten van shuttlebusjes zijn. Wellicht dat het hanteren van eenrichtingsverkeer rond The Mall uitkomst kan bieden.”

“We zijn het er allemaal, denk ik, wel over eens dat The Mall een aanwinst is in onze gemeente”, opent verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen haar inbreng. “We hebben de verkeerstromen spijtig genoeg nog niet onder controle. We zijn bezig met maatregelen op korte termijn en oplossingen voor de lange termijn. We moeten er voor zorgen dat er een stabiel verkeerssysteem komt zodat inwoners niet meer de last onderwinden die er nu is. Dat zeg ik ook toe. Ik ben afgelopen weekeinde door de wijken gefietst en heb met bewoners gesproken. We hebben ook bij het Operationeel Mobiliteits Centrum (OMC) samen met Unibail en Rijkswaterstraat gezeten om de verkeerstromen te bezien en waar nodig ook in te grijpen. Met Pinksteren was het heel druk en afgelopen weekeinde was het weer een stuk rustiger. De vraag is waarom dat nu is.”

Er wordt door de wethouder nu gekeken naar mogelijke oplossingen voor de verkeersdrukte rond The Mall. “We denken daarbij aan shuttlebusjes vanuit het Forepark, maar ook aan ongelijkvloerse kruisingen. Maar we hebben nu ook te maken met corona. Dat heeft ook zijn weerslag op deze problemen. De horeca, dierentuinen en bioscopen zijn dicht waardoor mensen in hun vrije tijd naar ander vertier zoeken. Dan is een uitje naar The Mall een uitkomst. Niemand wil met het openbaar vervoer. We gaan de verkeerstromen nu ook regelen met tekstkarren waarop automobilisten kunnen zien wat de beste oplossingen zijn. De parkeergarages hebben we voor slechts 75% laten bezetten om de bezoekersstroom te temperen. Dat was wellicht niet zo’n slim idee, omdat mensen nu in rondjes langs de garages gaan rijden. We gaan nu naar de 85% bezetting en na corona naar de 100%. De verkeersregelaars zorgen er bovendien voor dat de hulpdiensten en het openbaar vervoer te allen tijden door kunnen rijden.”