In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag kon er nog niets worden besloten over het voorstel om Leidschendam-Voorburg windturbinevrij te verklaren. Alleen de indieners van GBLV (Monica Velu) en VVD (Louise Kortman) stemden voor. Alle andere fracties stemden tegen.

De stemverhouding was nu 17-17. Net een stem tekort om een meerderheid te behaleen. Wellicht dat die er wel komt wanneer de dinsdag zieke Hans-Peter Klazenga van Gemeentebelangen weer aanwezig is bij de volgende raadsvergadering.

Goed idee?
Verantwoordelijk wethouder Jan Willem Rouwendal ontraadde de motie. Hij wees er op dat er al vorig jaar was uitgesproken dat er geen plek is voor windturbines. Velú gaf aan dat er wel degelijk een signaal moet worden afgegeven dat er geen plek is voor grote windturbines die horizonvervuilend en/of overlastgevend zijn.

Foto: Ap de Heus

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo analoog: 92.9 Mhz
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream