De gemeente Leidschendam-Voorburg is begonnen met de jaarlijkse controle van bomen die in de openbare ruimte staan. Ieder jaar wordt een derde deel van het totale bomenbestand (circa 36.000 bomen) aan een controle onderworpen.

Dit jaar zijn met name de bomen in de wijk Damsigt, Essesteijn en Leidschendam-Zuid aan de beurt.

Bureau De Boominspecteurs voert de controle uit. Naast de bomen in genoemde drie wijken onderzoeken zij ook -over de gehele gemeente verspreid- de bomen die wat meer zorg nodig hebben. Dit zijn de zogenaamde aandachtsbomen.

Boomcontrole
De boominspecteurs kijken bijvoorbeeld naar schimmels en zwammen. Die kunnen een boom aantasten. Ook door ouderdom kan de kwaliteit van een boom achteruitgaan. Hierdoor kunnen takken afsterven of kan de hele boom doodgaan. Bij twijfel laat de gemeente nader (technisch) onderzoek doen. Holtes hoog in de boom worden bijvoorbeeld met hulp van een hoogwerker goed geïnspecteerd. Indien nodig meet de gemeente met apparatuur een boom door of onderwerpt een boom aan een trekproef. Een boom mag geen gevaar vormen voor de omgeving en daarom is ingrijpen soms nodig. De boom krijgt dan een snoeiadvies.

De werkzaamheden zijn naar verwachting medio september afgerond.

Foto: gemeente LV