Cliënten in Leidschendam-Voorburg raken steeds tevredener over de diensten, de kwaliteit en het effect van maatschappelijke hulpverlening. Dat laat het jaarlijkse tevredenheidonderzoek onder inwoners zien die gebruik maken van hulp van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Jaarlijks onderzoekt de gemeente welke ervaringen inwoners hebben met hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wisten inwoners waar zij moesten zijn met hun hulpvraag? Konden ze gemakkelijk melden? Werden inwoners snel geholpen? Waren ze tevreden met de kwaliteit van de hulp? Konden cliënten door die hulp beter zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij? Het onderzoek gaat over de ervaringen in 2020.

Wat blijkt?
Inwoners die gebruikmaken van de Wmo waarderen deze vorm van zorg en ondersteuning steeds meer. Het kan daarbij gaan om hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, vervoer of woonaanpassingen.

”We zien dat cliënten steeds beter weten waar zij met hun hulpvraag moeten zijn. De tevredenheid over de ondersteuning die ze krijgen is flink toegenomen, en cliënten krijgen een steeds betere kwaliteit van leven door de aangeboden hulp," zegt wethouder Wmo Floor Kist. "Het is fijn dat wij kunnen bijdragen aan zelfredzaamheid van mensen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven”.

Snelheid
Cliënten hadden een hoge waardering voor de snelheid waarmee zij geholpen werden. Opmerkelijk omdat 2020 het jaar van het begin van de corona-crisis is.

Foto: Georg Arthur Pflueger (via Unsplash)