De Lokale energiestrategie en de Transitievisie warmte zijn vrijgegeven voor inwoners om te reageren.

Hierin staan belangrijke keuzes in hoe onze gemeente richting aardgasvrije huizen en wijken gaan. D66-raadslid Leidschendam-Voorburg Charlotte Bos: “Het is voor het eerst dat onze inwoners de energiestrategie en de Transitievisie warmte onder ogen krijgen en de kans krijgen om hierop te reageren. De 140 pagina’s staan bol van vakjargon en zijn niet makkelijk leesbaar.”

Voor Bos was dat reden om samen met GBLV en CDA een motie in te dienen om te zorgen voor leesbare en duidelijke informatie over de energieverandering. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stemde unaniem voor deze motie.

Bos: “Beide stukken kunnen inwoners digitaal raadplegen op de website LV.nl. Niet alle inwoners zijn even digitaal vaardig. Inwoners kunnen de documenten wel op het servicecentrum Leidschendam lezen, maar dat is meestal na 5 uur en in het weekend dicht. Inwoners willen ook gewoon live vragen kunnen stellen over alle veranderingen. Daarom pleit D66 voor communicatie én digitaal én fysiek.’
D66 is blij dat de motie unaniem door de raad is gesteund. Bos: “We weten allemaal dat betrokkenheid van inwoners cruciaal is voor het slagen van de energietransitie. Heldere communicatie helpt daarbij.”

(foto: Charlotte Bos, raadslid D66 LV)