Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg reageert verbijsterd dat het gemeentebestuur geen werk wenst te maken van een lokale inclusieagenda.


Wettelijk gezien zijn Nederlandse gemeenten verplicht zo'n inclusieagenda te hanteren. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zo'n agenda op dit moment niet, en het gemeentebestuur lijkt de noodzaak van zo'n agenda ook niet in te zien, meent het Platform Gehandicapten. "Daarmee ontduikt de gemeente de wet," zegt voorzitter van het Platform Willem Bertels. "Maar wat nog erger is, de gemeente ontzegt mensen met een handicap het recht op ongehinderde deelname aan onze lokale samenleving."

Motie verworpen
De PvdA diende vorige week bij de bespreking van de Kadernota een motie in waarin het college van B&W werd opgeroepen met spoed werk te maken van een lokale inclusieagenda. Deze motie werd echter door de gemeenteraad verworpen. Dit 'tot verbijstering' van het Platform. "De coalitiepartijen bleken gevoelig voor het argument van wethouder Kist dat hij inventariseert wat de gemeente op dit terrein al doet en dat hij na de zomervakantie met de raad gaat bespreken welke aanvullingen nodig zijn,” aldus Bertels.

In kaart brengen
"Het is inderdaad hoog tijd om eindelijk eens in kaart te brengen waar gehandicapten letterlijk en figuurlijk tegenaan lopen," zo stelt het Platform Gehandicapten. "Wij zien de voorstellen van de wethouder graag tegemoet en blijven onze kennis en ervaring graag beschikbaar stellen om samen met de gemeente een inclusieagenda vast te stellen én uit te voeren."

Wat is het?
Een inclusieagenda bevat een overzicht van actiepunten waaraan de gemeente moet werken opdat gehandicapten onbeperkt kunnen deelnemen aan alle sectoren van de samenleving (welzijn, wonen, werken, zorg, onderwijs, mobiliteit). Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg zegt de gemeente herhaaldelijk te hebben gewezen op de verplichting van een inclusieagenda.

Obstakels
Daarbij heeft het Platform aangeboden haar expertise en ervaring beschikbaar te stellen. "Wij willen graag met medewerkers van de gemeente aan tafel om te inventariseren welke obstakels gehandicapten in het dagelijks leven ervaren en hoe die zouden kunnen worden weggenomen. We hebben voorgesteld te beginnen met het in kaart brengen van obstakels in de openbare ruimte."

Tot nu toe heeft het college van B&W niet op het aanbod gereageerd, zegt het platform.

Foto: Marcus Aurelius (via Pexels)