Klaas Tigelaar heeft aangegeven per september zijn ambt als burgemeester van Leidschendam-Voorburg neer te leggen.
Aanleiding voor Midvliet om een rondje te doen langs de diverse fractievoorzitters in de gemeenteraad en eens te vragen: hoe hebt u Tigelaar als burgemeester ervaren? En welke eigenschappen zou u graag zien in de volgende burgemeester?

Frank Rozenberg van lokale fusiepartij GBLV/Gemeentebelangen was niet verbaasd dat Tigelaar voortijdig stopte. "Leidschendam-Voorburg is een ander soort gemeente dan Oud-Beijerland. De overgang naar Leidschendam-Voorburg is, denk ik, anders voor de heer Tigelaar verlopen dan gedacht." Dat de burgemeester kiest voor een bestuursfunctie in het onderwijs, waar Tigelaar oorspronkelijk vandaan komt, verrast de GBLV-fractievoorzitter evenmin. "Zijn nieuwe baan brengt hem terug bij het voor hem bekende onderwijsveld," zegt Rozenberg. "Ik ben dus niet verbaasd dat hij die kans heeft aangegrepen."

Kanttekeningen
Rozenberg, altijd goed voor een kritische blik, heeft wel wat op- en aanmerkingen bij het functioneren van Tigelaar in de afgelopen periode. "Ik vond hem niet altijd duidelijk in zijn afwegingen en de argumenten die hij daarbij gebruikte."

Concrete voorbeelden heeft hij ook: "Of het nu gaat om het opheffen van de stedenbanden, waarmee de gemeente twee ambassadeurs tegen zich in het harnas heeft gejaagd, in plaats van die contacten te benutten om Leidschendam-Voorburg eenvoudig op de kaart te zetten; het komen tot het beleid rond burgerparticipatie, waar eerder het inperken dan ruimte geven gold; of het opstellen van een korte startnotitie voor het Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord, wat uitmondde in pagina na pagina beleidspraat in plaats van concrete actie."

Toch eindigt Rozenberg op een positieve noot: "Hij heeft het belang van de Veteranen in onze gemeente wel op de kaart gezet."

Profiel
Op de vraag naar het ideale profiel van een volgende burgemeester in Leidschendam-Voorburg, antwoordt de GBLV-fractievoorzitter dat tal van mensen daar de komende periode hun kijk op zullen gaan leveren. Dat brengt volgens Rozenberg ook een zeker risico met zich mee: het leidt al gauw tot het spreekwoordelijke 'schaap met de vijf poten'. 

"Als ik kijk naar de opgaven waar Leidschendam-Voorburg voor staat, dan zou ik zeggen een krachtige persoonlijkheid, die in de regio snel een positie verwerft; die oog heeft voor het sentiment in Stompwijk; die helder is als het gaat om vraagstukken rond veiligheid en openbare orde; die een visie op de gemeente heeft; en die ook de statuur heeft van een burgemeester die past bij Leidschendam-Voorburg."

Ditmaal een vrouw?
Of de volgende burgemeester een man of vrouw is, of weer een lid van de ChristenUnie is voor Rozenberg niet het belangrijkste. "Het moet om een kandidaat gaan die het beste aan het profiel voldoet," zo stelt hij nadrukkelijk. "Mijn voorkeur gaat uit naar een vrouw als een vrouwelijke kandidaat als beste uit de bus komt op het profiel dat de gemeenteraad nog gaat opstellen," zo laat hij derhalve weten. "Waarbij ik het scherpe oog van de Commissaris van de Koning in dat proces bijzonder waardeer."

Foto: Xandra Baldessari / Gemeente Leidschendam-Voorburg