Wat vinden de fractieleiders in de gemeenteraad van het plotse vertrek van burgemeester Tigelaar? En welke indruk laat de burgemeester van Leidschendam-Voorburg na? Midvliet deed een rondje bij de diverse partijen en vroeg het op de persoon af.

Verrassing
"Het vertrek van de burgemeester heeft mij, net zoals alle leden van de CDA-fractie, verrast," zegt Ron van Duffelen, sinds januari fractievoorzitter van het CDA. Tigelaar maakte op hem niet de indruk dat zijn hoofd al elders zat. "De burgemeester was actief en heeft een aantal zaken in gang gezet, zoals burgerparticipatie en regionale samenwerking. Zijn aankondiging dat hij per 1 september start als bestuurder bij stichting Laurentius in Delft kwam voor ons dan ook plotseling."

Van Duffelen is bijzonder te spreken over de wijze waarop Tigelaar de afgelopen jaren zijn ambt heeft vervuld. 'Betrokken en sociaal' noemt hij de burgervader. "Hij heeft zich ingezet voor onze mooie gemeente, ook in deze lastige fase van corona. Hij liet zichzelf zien wanneer dat nodig was, bijv. bij de autobranden vorig voorjaar in Leidschendam-Noord en trof maatregelen, en stelde zich verbindend op."

Sterke kanten
"De burgemeester heeft zich op verschillende terreinen laten zien, op veiligheid en burgerparticipatie bijvoorbeeld, en in verbinding naar de inwoners in onze gemeente," aldus de CDA-fractieleider. "Ook in regionaal verband stelde hij zich actief op en wist relaties met andere gemeenten te leggen." Van Duffelen prijst Tigelaar om zijn inzet voor Leidschendam-Voorburg. "Hij toonde veel energie en was betrokken bij inwoners en onderwerpen binnen onze gemeente."

De fractieleider hoopt dan ook dat een volgende burgemeester diezelfde kwaliteiten zal kunnen waarmaken. "Voor mij toont een burgemeester leiderschap en betrokkenheid, weet de burgemeester de belangen van onze gemeente voorop te stellen en te verdedigen en is zij/hij burgemeester van en voor alle inwoners in onze gemeente," zegt Van Duffelen op de vraag welk profiel een komende burgemeester idealiter met zich meebrengt.

Man of vrouw? ChristenUnie?
"De nieuwe burgemeester mag voor mij zeker een vrouw zijn," geeft van Duffelen desgevraagd te kennen. Dat is echter niet het belangrijkste. "Het gaat erom dat onze gemeente een goede burgemeester krijgt, vrouw of man, die zich dienstbaar en verbindend weet op te stellen." Ook partij-achtergrond is daarbij voor hem niet doorslaggevend. "Onze gemeente verdient een goede en stevige burgemeester, zoals ik hiervoor aangaf. Haar of zijn politieke achtergrond is daarbij niet bepalend."

Het zal volgens de CDA-man nog niet makkelijk zijn de schoenen van de vertrekkende burgervader te vullen. "Voor een nieuwe burgemeester zal het een opgave zijn deze burgemeester waardig op te volgen."