Tijdens de landelijke Week van Lezen en Schrijven vragen gemeenten, bibliotheken en welzijnsinstellingen extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.
Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

Ook bij de Bibliotheek aan de Vliet is er aandacht voor de Week van Lezen en Schrijven, die plaatsvindt van maandag 6 september t/m zondag 12 september.
In het Taalhuis is informatie te vinden over scholen en cursussen. Er zijn computers en boeken om te oefenen met de Nederlandse taal. Twee keer per week zijn er spreekuren in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. Het spreekuur is gratis. Als je hulp nodig hebt met de Nederlandse taal ben je welkom in het Taalhuis. De vrijwilligers van de bibliotheek geven advies over wat het beste bij jou past. Dit kan in het Taalhuis zelf zijn, of een school of cursus in de buurt.

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven worden deelnemers aan het Taalhuisspreekuur en de Taalhuisleesclub getrakteerd op heerlijk belegde broodjes tijdens een feestelijke lunch.

Taalvragers en taalhuisvrijwilligers
Taalvragers en taalhuisvrijwilligers praten met elkaar over het leren van de Nederlandse taal aan de hand van een voorgelezen stuk tekst uit een boek of krant. De taalhuisvrijwilligers weten wat de beste manier is om Nederlands te leren en als het nodig is, verwijzen de vrijwilligers de taalvragers door.

Taalvragers en taalhuisvrijwilligers zijn van harte welkom op de volgende dagen in het Taalhuis in de bibliotheek:
• Maandag 6 september • locatie Leidschendam • 13.00-15.00 uur
• Dinsdag 7 september • locatie Voorburg • 11.00-13.00 uur
• Woensdag 8 september • locatie Leidschendam • 10.30-12.30 uur
• Donderdag 9 september • locatie Voorburg • 13.00-15.00 uur