Het Buurt PreventieTeam (BPT) dat actief is in de wijken Prinsenhof, Amstelwijk en De Heuvel in Leidschendam-Noord stopt met ingang van 1 oktober 2021.
Ondanks een wervingsactie van de gemeente, is het niet gelukt om het team dat in deze wijken actief is, uit te breiden. Momenteel bestaat het team uit 6 vrijwilligers, waarbij een minimum van 5 leden nodig is om een BPT te kunnen laten voortbestaan. Voor een aantal leden is het vanwege persoonlijke omstandigheden niet meer mogelijk om te blijven deelnemen aan het team. Daarmee komt het aantal leden van dit toch al kleine team onder het minimaal vereiste aantal van 5 leden.

Daarom zal het team per 1 oktober officieel de taken neerleggen. Pas als er voldoende buurtbewoners bereid zijn om zich enkele avonden per maand vrijwillig in te zetten voor het Buurt Preventie Team, kan het team nieuw leven worden ingeblazen.

Een buurtpreventieteam gaat door de wijk om de buurt in de gaten te houden. Wilt u hier meer informatie over of wilt u zich aanmelden voor een buurtpreventieteam bij u in de wijk, kijk dan op https://lv.nl/bpt