CDA-raadslid Jan Hendriks heeft aan het College vragen gesteld over het opheffen van het buurtpreventieteam in Leidschendam-Noord.

De CDA-fractie zegt waardering voor het team te hebben dat zich gedurende lange tijd voor dit belangrijke burgerinitiatief heeft ingezet. Het stoppen van dit buurtpreventieteam baart het CDA zorgen.

Hendriks wil weten of er door de gemeente maatregelen getroffen worden om te voorzien in de leemte die ontstaat. Ook wil het CDA-raadslid weten of het college bekend is met de redenen waarom het team ophoudt met bestaan.

“Een buurtpreventieteam vormt één van de mogelijke initiatieven die vanuit burgerkracht ontstaan”, vervolgt Hendriks. “Kunnen we in het programma ‘Sterk voor Noord’ maatregelen verwachten waarmee burgerinitiatief en burgerkracht worden gestimuleerd en de resultaten daarvan worden gemeten?”, is de vraag die door hem wordt gesteld.

Bovendien wil het CDA weten per wijk wat de resultaten van de wervingscampagne voor de bezetting van dit soort teams zijn geweest. Ook wil de Christendemocraat Hendriks met welke (financiele) midden een dergelijk team kan werken.