Om een impuls te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV), stelt de gemeente Leidschendam-Voorburg ook in het seizoen 2021-2022 weer subsidie beschikbaar.

Wijkverenigingen, scoutinggroepen en culturele verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Wethouder welzijn Floor Kist: “Door corona waren mensen het afgelopen jaar veel thuis en waren er weinig activiteiten. Gelukkig gaat de samenleving langzaam weer open en kunnen we elkaar weer ontmoeten. Verenigingen zijn een belangrijke ontmoetingsplek en met de subsidie kunnen ze activiteiten organiseren waar iedereen aan mee kan doen.”

Met de MVV-subsidie wil de gemeente verenigingen ondersteunen bij het aanpassen van hun activiteiten in de coronaperiode zodat zoveel mogelijk activiteiten weer kunnen opstarten en geeft de gemeente een impuls aan de ontwikkeling van de brede maatschappelijke rol van een vereniging.

Een nieuwe start
Ieder jaar benoemt de gemeente een ander thema voor de MVV-subsidie. Voor het seizoen 2021-2022 ligt de nadruk op het weer opstarten van het verenigingsleven na de lange periode van coronabeperkingen. Iedereen moet weer mee kunnen doen! De vier thema’s waar dit jaar MVV-subsidie voor kan worden aangevraagd:

1. Herstel na anderhalf jaar corona-beperkingen

2. Inclusief verenigen (‘iedereen doet mee’)

3. Wijkgerichte vereniging

4. Positieve en gezonde vereniging

Aanvragen kan tot en met 21 juni 2022. Ook voor activiteiten die in 2021 al hebben plaatsgevonden en die passen in de subsidieregeling is het nog mogelijk subsidie aan te vragen. Doe dit dan wel uiterlijk in december 2021. Kijk voor meer informatie over MVV, voorbeelden, spelregels, de voorwaarden en aanvragen op lv.nl/mvv.