In de Week van de Veiligheid, van 11 t/m 17 oktober, kan iedereen straffeloos zijn nep-, steek-, of vuurwapen inleveren. Daarmee dragen we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving.

Op de website Drop je knife staan alle deelnemende politiebureaus waar messen, slag- en stootwapens ingeleverd kunnen worden. In Leidschendam-Voorburg kan dat op doordeweekse dagen tussen 9:00-18:00 uur bij het bureau op het Temeculaplein 1 in Voorburg. Het inleveren gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat u bestraft wordt voor wapenbezit.

Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen de laatste jaren toe. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van hun gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen als ze aangevallen worden. Maar wapens bieden een schijnveiligheid. Met een wapen op zak gaan zij minder snel een ruzie uit de weg. Ze voelen zich zelfverzekerder. In hoogoplopende ruzies leidt wapenbezit eerder tot het gebruik van een wapen. Als hun wapen afgepakt wordt, kan het tegen hen gebruikt worden. En als zij het toch weten te gebruiken, zijn de gevolgen groot. Niet alleen voor het slachtoffer. Maar ook voor de dader zelf, omdat die een strafblad krijgt.

Om het wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM van 11 tot en met 17 oktober een inleveractie, waar gemeenten zich bij kunnen aansluiten. Ook gemeente Leidschendam-Voorburg doet hieraan mee. Vooral jongeren worden aangemoedigd hun wapen in te leveren, maar ook volwassenen kunnen dat doen.

Vuurwapens en munitie
Voor het inleveren van een vuurwapen, munitie of explosieven moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 8844. De politie komt dan, in burgerkleding, bij u langs om het op te halen. U kunt deze wapens dus niet anoniem inleveren. In principe wordt u niet vervolgd, omdat u deze wapens thuis had liggen. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kunt u alsnog als verdachte aangemerkt worden.

Bewustwording risico’s wapens
De gemeente Leidschendam-Voorburg roept ook iedereen in de sociale omgeving van jongeren op om de risico’s van wapens met hen te bespreken. Dat kan de school zijn, het jongerenwerk, maar ook ouders of verzorgers kunnen het gesprek aangaan. Handvatten hiervoor staan in de ‘Leskaart Jongeren en wapenbezit’ en in de ‘Gespreksleidraad voor ouders’. Beide staan op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV):

Leskaart Jongeren en wapenbezit
Gespreksleidraad voor ouders