De waarde van huizen in Leidschendam-Voorburg is gestegen met 8,2% ten opzichte van 2020. Dit is belangrijk voor huiseigenaren, want een aantal belastingen worden op basis van die WOZ-waarde vastgesteld.
Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met een gemiddelde waarde van 316.000 euro is ligt Leidschendam-Voorburg in de middenmoot binnen onze regio. Wassenaar blijft met een gemiddelde prijs van 622.000 euro veruit de duurste gemeente.

De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de belastingen en de gemeentelijke heffingen vast te stellen. Deze Waardering Onroerende Zaken is openbaar en is voor iedereen toegankelijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt de gegevens om de waarde van de woningen per gemeente vast te stellen.

Deze WOZ-waarde wordt door de gemeenten vastgesteld op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de omgeving. Hier zit wel een jaar vertraging in, omdat de woningen worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. Hierdoor stijgt de WOZ-waarde jaarlijks pas weer sinds 2016, terwijl de huizenprijzen al langer stijgen.