De raadzaal in Huize Swaensteyn moet volgens GroenLinks Leidschendam-Voorburg bereikbaar zijn voor iedereen, dus ook van mensen die minder mobiel zijn.

In de discussie rond de huisvesting van de gemeenteraad is dat het voornaamste bezwaar van raadslid Natalie van Weers om in te stemmen met een verbouwing van Huize Swaensteyn.

De eventuele kosten om dat te repareren en een echt bereikbare raadszaal te realiseren in Huize Swaensteyn zijn daarbij torenhoog. Raadslid Natalie van Weers: “Daarom is het eigenlijk niet houdbaar dat de raad vergadert in Swaensteyn. Er moet ook een gemeenteraadslid benoemd kunnen worden in een rolstoel. En ook een medewerker van de griffie kan zijn been breken. De huidige raadzaal is daar helemaal niet op berekend.”

Van Weers snapt best dat het sentiment is dat de raad op de Herenstraat in Voorburg moet blijven vergaderen. “Het is een prachtig, historisch pand,” legt ze uit, “en de wethouders en burgemeester vergaderen al in Leidschendam, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn om in Swaensteyn te blijven vergaderen. We kijken daarom graag naar een goede oplossing voor een toegankelijke raadzaal”.