Afgelopen dinsdag werd er binnen de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de plannen van het college voor de bibliotheek in de drie kernen.

Gerard Hendriks, directeur van de Bibliotheek aan de Vliet, is een gelukkig man: “De bibliotheek van Leidschendam-Voorburg is blij met het unanieme besluit van de gemeenteraad over de toekomst van de bibliotheek in deze gemeente. Met dit voorstel blijft er niet alleen in iedere kern een goed bereikbare bibliotheek voor de inwoners van onze gemeente, er wordt ook geïnvesteerd in de modernisering van de bibliotheekfunctie: de renovatie en inrichting van een nieuw pand aan het Fluitpolderplein, het opknappen van het pand in Voorburg en het onderzoek naar een gecombineerd bibliotheek-theater gebouw aan de Julianabaan. Een dergelijke combinatie van een theater en een bibliotheek heeft naar ons idee in de toekomst inwoners veel te bieden en zal de aantrekkelijkheid van een gemoderniseerde Julianabaan sterk vergroten.”

De gemeenteraad kon kiezen uit verschillende scenario’s. Ook met deze keuze was Hendriks tevreden. “Het voorstel dat nu is aangenomen weerspiegelt naar de mening van de bibliotheek het best de inhoudelijke uitkomsten van het participatieonderzoek en het sluit ook aan bij het voorkeursscenario van de bibliotheek, nl. scenario 2B ‘bereikbaar en gemoderniseerd’.”

In het proces tot het maken van definitieve plannen heeft het participatieproject zeker geholpen om te komen tot een goede afweging van wensen. Hendriks: ”Het echte werk aan een toekomstbestendige bibliotheek kan nu beginnen. Inwoners en partners vroegen tijdens het participatietraject om een nieuwe invulling van de bibliotheek: eigentijds, toegankelijk en gastvrij. Onze vestigingen zullen een andere inrichting en uitstraling krijgen en de komende jaren gaan we de actieve samenwerking met partners versterken om samen met hen extra ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. En vooral in wijken waar dat extra nodig is. Dat onze blijvende fysieke aanwezigheid in de wijk Prinsenhof nu ook zeker is vinden we daarom van groot belang. De bibliotheek kijkt tevreden terug op het traject, de uitkomsten en de samenwerking met de gemeente in de afgelopen periode. We bedanken alle inwoners en partners die tijdens dit traject hun belangstelling voor en betrokkenheid bij de bibliotheek hebben getoond.”