Protestbanner aan Voorburgse kant Binckhorstlaan (foto: E. Renson)
Bewonersoganisatie Binkhorstlaan Voorburg roept gemeente op om twee onderwerpen toe te voegen aan de intentieverklaring over hoogwaardig openbaar vervoer.

Zij schrijven “Wethouder Van Eekelen geeft in haar brief aan uw Raad aan dat Leidschendam-Voorburg de intentie heeft om in november samen met de overige 5 deelnemende partijen een Intentieverklaring te sluiten over het hoogwaardig openbaar vervoersvoornemen, de CID Binckhorst. Deze intentieverklaring is daarmee de insteek van de bevoegde gezagen bij het Bestuurlijk Overleg met het Rijk over nieuwe infrastructuurprojecten, in het kader van de MIRT-gelden. Daarna ligt dan zowel de variant als het budget vast.

Dit betekent dat dit de laatste kans is om de uitgangspunten die met name voor Leidschendam-Voorburg van belang zijn, zorgvuldig op te nemen in deze Intentieverklaring.

1. Waar blijft de onderbouwing komen van nut en noodzaak van deze HOV? Er is nog steeds geen enkele onderbouwing die de nut en noodzaak van dit gehele OV-traject aantoont
2. De nieuw aan te leggen OV-verbinding mag geen negatieve effecten voor Leidschendam-Voorburg hebben. Dat betekent natuurlijk behoud van Opa’s veldje en de tuin van Hofwijck, maar het betekent ook dat Voorburg-west niet verder afgesneden mag worden van de rest van Leidschendam-Voorburg en dat een kleine wijk met kinderen en kwetsbare ouderen niet doorsneden mag worden door een tram met hoge snelheid. Een sneltram kan alleen ingepast worden via de Maanweg, over Haags grondgebied. En niet via de Voorburgse Binckhorstlaan.

Alleen als deze twee criteria onderdeel uitmaken van de Intentieverklaring, hebben wij als Leidschendam-Voorburg stem in de verdere besluitvormingsprocedure. En dwingen wij Den Haag rekening te houden met Leidschendam-Voorburg en haar inwoners”