Op de hoek Prins Bernhardlaan - Nassaulaan in Leidschendam werden de omwonenden vorige week onaangenaam verrast door de plotselinge plaatsing van een grote prefeab container op het plantsoen voor de deur.

Het bleek een verdeelstation voor de glasvezel te zijn die werd geplaatst voordat de mogelijkheid tot inspraak was verstreken. Buurtbewoner Maarten Vos, woordvoerder namens de bewoners, heeft de boosheid van de buurt aan de gemeente en ook naar politieke partijen kenbaar gemaakt.
De verantwoordelijk wethouder werd tijdens een gemeentelijke vergadering over de container ondervraagd en hij zegde daarbij toe met de bewoners te gaan praten. Hij beloofde ook het bedrijf dat de de glasvezel kabels aanlegt -Open Dutch Fiber- te verzoeken nog geen kabels naar de container aan te leggen, zodat het nog mogelijk is om de grote bak op een minder in het oog springende plaats neer te zetten.

Stand van zaken
Desgevraagd reageerde de gemeente naar Midvliet Nieuwsredactie met de laatste stand van zaken
De gemeente beaamt dat er een vervelende situatie is ontstaan vanwege de plaatsing van het glasvezelstation op een locatie waar omwonenden niet blij mee zijn. Daarom gaat wethouder Jan Willem Rouwendal donderdag (18 november) in gesprek met bewoners aan de Nassaulaan. Vanwege de coronamaatregelen is dit bezoek beperkt tot 4 personen. Daarna wil de gemeente een buurtconsultatie doen over een mogelijke nieuwe plek voor het glasvezelstation aan de Nassaulaan. "Dit willen wij met inzet van een online vragenformulier gaan doen. De omwonenden ontvangen donderdag hierover een brief met uitnodiging" meldt een woordvoerder van de gemeente.
"De wethouder heeft inmiddels overleg gehad met Open Dutch Fiber. Uitkomst van het overleg is dat alsnog buurtconsultatie plaats zal vinden rond de Nassaulaan en directe omgeving".

Aanleg glasvezel opgeschort Nassaulaan Middel
Bij de Nassaulaan worden de kabels pas na de buurtconsultatie aangelegd


 
Gemeente neemt voortaan de leiding
In het vervolg zal de gemeente Leidschendam – Voorburg zelf de leiding nemen over het participatietraject met bewoners en andere stakeholders. "Hiermee willen we voorkomen dat er zich nogmaals zo’n vervelende situatie voordoet zoals op de Nassaulaan. De gemeente heeft als taak de locatie van het glasvezelstation (PoP-station) met de omwonenden en andere stakeholders uit de directe omgeving (zoals bedrijven en gebruikers) goed af te stemmen. Dit zullen we doen via een buurtparticipatietraject. Na consensus van omwonenden en andere aanwezige stakeholders zullen de glasvezelstations (POP-kasten) op hun definitieve plek worden gezet"