De jaarwisseling is voor velen een goede reden voor een mooi feestje én mooi vuurwerk. Maar niet iedereen is gediend van vuurwerk in zijn of haar straat.

Het is mogelijk om van uw eigen straat, een pleintje, speeltuin of stuk groen in de buurt een vuurwerkvrije zone maken. De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt hiervoor gratis borden beschikbaar waarmee u het vrijwillige vuurwerkvrije gebied kunt markeren.

Samen met uw buren
Vanaf 31 december 18:00 uur tot 1 januari 2:00 uur mag vuurwerk volgens de wet afgestoken worden. Wilt u deze jaarwisseling een vuurwerkvrije buurt? Maak dan met uw buren heldere afspraken over het niet afsteken van vuurwerk in uw omgeving en markeer het gebied met bijvoorbeeld borden of posters voor het raam. Op die manier kan iedereen op straat zien dat zij zich in een vuurwerkvrije zone bevinden. Let wel: de gemeente en politie kunnen de afspraken in vrijwillige vuurwerkvrije zones niet handhaven en gaan uit van de kracht van bewoners zelf.

Markeringsborden aanvragen
Per zone stelt de gemeente maximaal 5 borden gratis beschikbaar. Daarmee kunt u tussen 31 december en 2 januari een vrijwillige vuurwerkvrije zone markeren. U kunt de borden (A3-formaat) tot en met zondag 19 december aanvragen via het aanvraagformulier. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u bericht wanneer u de borden bij het Servicecentrum op de Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam kunt ophalen.