Kranten en televisieprogramma’s bestoken ons dagelijks met verhalen over klimaatverandering en de noodzaak om in te grijpen.

Daarnaast zien we de energieprijzen de pan uitrijzen. Overkomt ons dat nou allemaal zomaar, of kunnen we er ook zelf iets aan doen?

Onafhankelijk inwonersinitiatief Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) verzorgt donderdag 16 december om 19:30 een online bijeenkomst voor inwoners van deze gemeente. Onderwerp is de energietransitie. Centraal daarbij staat de vraag wat u nu al kan doen om uw woning te verduurzamen. Na een algemene inleiding zijn de energiecoaches van EC-LV beschikbaar om in groepen vragen te beantwoorden over de verduurzaming van uw woning.

Geïnteresseerden voor deze inwonersbijeenkomst kunnen zich registreren via: https://eclv.nl/aanmelden-inwoners-bijeenkomst-16-12

Na registratie ontvangt u per email de inloggegevens. Na deze online bijeenkomst kunnen inwoners met behoefte aan meer verdieping zich opgeven voor een keukentafelgesprek met een energiecoach.

Wat is een energiecoach?
Energiecoaches van EC-LV zijn enthousiaste en getrainde plaatsgenoten die op basis van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden, kijken welke energiebesparende maatregelen zinvol zijn voor uw woning. Dit doen zij
o.a. door middel van een keukentafelgesprek bij u thuis of online. Coaches opereren onafhankelijk van bedrijven of producten. Hierdoor ontvangt u een eerlijk advies.

Over Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV)
De Energy Common Leidschendam-Voorburg is een vereniging van actieve inwoners van Leidschendam en Voorburg. Deze is opgericht om bij te dragen aan een klimaatbestendige, leefbare gemeente met betaalbare, groene energie voor iedereen. Wij zijn er voor alle inwoners
van onze gemeente die duurzame energie willen gebruiken of advies willen bij het verduurzamen van hun huis. Samen staan we sterker.

Energielabel
Stel achter laptop