Het moet maar eens stoppen met het bouwen van te dure woningen in Leidschendam-Voorburg.

Dat is de gedachte achter de motie van D66, gesteund door CDA, GBLV, PvdA en Gl. De afgelopen vier jaar zijn diverse projecten gestart waarbij de startsom voor een woning 600.000 euro bedroeg. Nieuwbouwwoningen van boven de miljoen vormden ook vaak een onderdeel van de nieuwe plannen. Op de vele verzoeken van D66 om deze projecten te heroverwegen antwoordde het college steevast: "Dat kan niet want er zijn afspraken gemaakt!” Of: "Dat kan niet want anders is het project niet kostendekkend en trekt de ontwikkelaar zich terug."

Van Dolen: Het is natuurlijk van de gekke dat we als gemeente in een tijd van sterk groeiend woningtekort niet bereid zijn om woningbouwprojecten te heroverwegen of te stoppen waarin dit type dure woningen worden gepland. Onze gemeente hoeft geen Wassenaar aan de Vliet te worden.”

D66 wil dan ook dat de ondergrens die nu blijkbaar een poos is gehanteerd, de bovengrens wordt. Dus niet duurder bouwen dan woningen van 600.000 euro.
"Dat is nog steeds een fors bedrag", beaamt Van Dolen. "Maar als we als gemeente niet ergens een grens leggen dan blijven we ongetwijfeld ook de komende jaren veel te duur bouwen. En dan blijft de woningmarkt ook in onze gemeente op slot."