De gemeente gaat een integraal kindcentrum (IKC) bouwen aan de Heeswijkstraat.

Het sloopwerk van het oude schoolgebouw van de PiusX en het archeologisch onderzoek is afgerond. In de week van 6 december start het heiwerk. Dit wordt gedaan met een trillingvrije methode met schroefpalen waar beton in wordt gestort. Het gebouw wordt voor een groot deel gebouwd met onderdelen die op een andere locatie worden gemaakt en op locatie in elkaar worden gezet. Om de veiligheid te garanderen wordt een bouwzone ingericht die wordt afgezet met hekken. Een deel van de stoep en parkeerplaatsen wordt voor sommige werkzaamheden tijdelijk afgezet. Als gehoor wordt gegeven aan het verzoek om parkeerplekken vrij te houden op bepaalde dagen, kunnen deze flexibel ingezet worden en beschikbaar worden gesteld voor buurtbewoners om te parkeren wanneer het gebruik van de parkeerplekken voor de veiligheid van de bouw niet nodig is. Zo kunnen de afsluitingen zo minimaal mogelijk gehouden worden en probeert de aannemer overlast te beperken.

IKC Heeswijk Spring Architecten aanpas1aImpressie van Spring Architecten

Het nieuwe schoolgebouw met gymzaal voor basisschool Pius X wordt gecombineerd met buitenschoolse opvang. Er komt ook een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw in het schooljaar 2022 - 2023 in gebruik genomen wordt.

Achtergonden
Er is voor nieuwbouw gekozen, omdat het gebouw van basisschool Pius X bouwkundig niet meer voldoet
Tijdens de bouw wordt de school tijdelijk gehuisvest in het schoolgebouw aan de Oranje Nassaustraat in Voorburg
Het Integraal Kindcentrum komt op de locatie van de Pius X en gaat een uitgebreid dagprogramma voor kinderen bieden. School en kinderopvang werken samen om ieder kind te begeleiden en te stimuleren. Basisschool Pius X en kinderopvangorganisatie Vlietkinderen werken nauw samen in het kindcentrum.

Meer informatie staat op de site van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Foto Midvliet: Op het door bouwhekken omgeven terrein wordt de verharde inrit voor vrachtwagens aangelegd