De ziekenhuizen en de zorgverzekeraars zijn vanaf de zomer in onderhandeling om financiële afspraken te maken voor volgend jaar.

Door deze afspraken kunnen patiënten in de vertrouwde handen blijven van hun behandelaar bij HMC zonder dat zij extra moeten betalen. Met de meeste partijen is HMC in het eindstadium van de onderhandelingen of is een akkoord bereikt, maar met de zorgverzekeraars Menzis en VGZ lijkt dat er niet van te komen.

“We hebben nog minder dan een maand om tot overeenstemming te komen, maar de onderhandelingen met Menzis en VGZ lopen stroef en met de voorstellen die er nu liggen, heb ik er een hard hoofd in dat het goed komt,” vertelt CFO David Voetelink van HMC over het onderhandelingsproces. “Juist in deze tijd, waar al zoveel van de zorg wordt gevraagd, is het onbegrijpelijk om te praten over bezuinigingen. Je zou verwachten dat deze twee zorgverzekeraars in de zorg investeren in plaats van extra bezuinigingen opleggen. Maar in plaats daarvan worden door deze twee zorgverzekeraars onaanvaardbare kortingen aan ons gevraagd. Ze verlangen daarmee draconische bezuinigingen.”

Bezuinigingen van 10 procent
HMC zit op dit moment volop in de vierde coronagolf. Om zowel de zorg voor covidpatiënten als acute patiënten te kunnen bieden is die acute zorg opgeschaald en is een groot gedeelte van de planbare zorg noodgedwongen afgeschaald. “Daarbij is het ziekteverzuim bij ons personeel door de voortdurende druk opgelopen en met onze mensen die nog op de been zijn, proberen we uit alle macht de zorg voor patiënten overeind te houden. We zitten in een ongekende crisisperiode, de vraag naar zorg stijgt, maar Menzis en VGZ hebben hier weinig begrip voor.” Menzis en VGZ verlangen dat HMC tot 10 procent bezuinigt. “Dat komt neer op 15 miljoen euro minder op de begroting. Juist in deze tijd is dat onaanvaardbaar.”

Patiënten in HMC
Het aandeel patiënten dat bij de twee zorgverzekeraars is verzekerd is aanzienlijk: zo’n 40% van alle patiënten die op een van de drie HMC-locaties Antoniushove, Bronovo en Westeinde zorg ontvangt is in 2021 verzekerd bij Menzis of VGZ. HMC vindt het belangrijk om zijn patiënten te informeren over het stroeve onderhandelingsproces. Voetelink: “Het is goed om onze patiënten te laten weten dat als de opstelling van deze zorgverzekeraars niet verandert, en zij volgend jaar bij Menzis of VGZ zijn verzekerd, bij ons duurder uit zullen zijn omdat zij een groot deel van hun behandeling in HMC zelf moeten betalen. Wanneer patiënten in de vertrouwde handen willen blijven van hun behandelaar bij HMC zonder dat zij extra moeten betalen, dan moeten zij voor 31 december 2021 overstappen naar een andere zorgverzekeraar.”

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
HMC is niet het eerste ziekenhuis dat aan de bel trekt. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft aan zorgminister Hugo de Jonge gevraagd om financiële obstakels weg te nemen nu de coronazorg langer en steviger aanhoudt dan voorzien. Voetelink: “Wij leggen ons hier uiteraard niet bij neer en doen er alles aan om deze verzekeraars op andere gedachten te brengen. Dit heeft helaas nog niet tot resultaat geleid, maar wij hopen uiteraard ook nog voor het einde van het jaar ook met deze twee partijen tot overeenstemming te komen.”

Website
Op de website van HMC vindt u actuele informatie met welke zorgverzekeraars HMC een contract heeft voor volgend jaar en met wie we nog in onderhandeling zijn. Deze  pagina  wordt aangepast als er nieuwe informatie bekend is.

Voor 2021 heeft HMC met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat in 2021 minimaal de zorg uit de basisverzekering door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.


Spoedeisende hulp
Voor Spoedeisende Hulp kan iedereen altijd bij HMC terecht.
Zoals bekend heeft HMC Antoniushove geen SEH meer, wel een dokterspost. 

Dit zijn de mogelijkheden:
Levensbedreigende situatie:  Bel 112
Bijvoorbeeld: acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, een hartinfarct, bewusteloosheid, een ernstig ongeval.
Ga pas naar de Spoedeisende Hulp (SEH) als uw (huis)arts of 112 u heeft doorverwezen.
De SEH bevindt zich uitsluitend in HMC Westeinde 

Dringende situatie maar niet levensbedreigend
Bijvoorbeeld: verwondingen of klachten die niet kunnen wachten tot het spreekuur bij de (huis)arts
Overdag: bel uw (huis)arts
Avond en weekend: bel voor een beoek de Huisartsenpost (Hadoks) 070 346 96 69 voor een afspraak (Westeinde of Antoniushove)