De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een woonzorgvisie opgesteld. Deze visie maakt het voor inwoners mogelijk om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

De 'Woonzorgvisie 2030' verbindt de opgaven voor wonen, zorg en welzijn met de trends en ontwikkelingen op dit gebied voor de komende 10 jaar.

Wethouder wonen Floor Kist: “In de woonvisie staan ook concrete opgaven over waar we zorgwoningen willen hebben en hoeveel. Maar schenkt ook aandacht aan de randvoorwaarden die nodig zijn om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om inwoners met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Samen met maatschappelijke organisaties gaan we met deze visie aan de slag met de opgaven voor wonen, zorg en welzijn.”

Leidschendam-Voorburg vergrijst. De Woonzorgvisie houdt hier rekening mee. Een grote groep ouderen is goed in staat om zelfstandig te leven. Andere ouderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Door bijvoorbeeld zorg bij of aan huis te leveren, kan deze groep inwoners langer thuis blijven wonen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil ook investeren in een integrale wijkaanpak. Iedere wijk is anders en inwoners willen steeds vaker invloed hebben op thema’s als wonen, zorg en ondersteuning. Door particuliere initiatieven te stimuleren en ondersteunen, krijgen inwoners met een zorgvraag de mogelijkheid om mee te doen met het ontwikkelen van een passende woonvorm.

De komende tijd gaat de gemeente samen met maatschappelijke organisaties werken aan de uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit de Woonzorgvisie.