Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Met dankbaarheid denk ik terug aan vrijdag 10 december 2021, waarop wethouder Van Eekelen mij een Ubu overhandigde als blijk van waardering van de Gemeente voor het organiseren van de komst van de kerstboom bij de Oude Kerk in Voorburg, en dat al meer dan twintig jaar.
lk dank u hartelijk voor deze buitengewone verrassing die ik erg op prijs stel!

Deze kerstboom kent een geschiedenis, die nauw verbonden is met de stedenband, die al meer dan dertig jaar geleden is aangegaan met de zusterstad Hranice in Tsjechië. Een van haar burgemeesters, de heer Rudolf Novak heeft in 2000 eigenhandig en met mijn hulp, daar ter plaatse de eerste
geschonken boom geveld, die feestelijk in Voorburg is ingehaald en dat zo telkenjare tot voor kort.

Leidschendam Voorburg kende tot voor kort drie stedenbanden, ook een met Constancin Jeziorna in Polen en met Temecula in de Verenigde Staten van Amerika. Het onderhouden van stedenbanden binnen Europa acht ik van groot belang. Omdat daarmee ook
uitdrukking gegeven wordt aan onze verbondenheid met elkaar binnen onze Europese gemeenschap, zij het plaatselijk en op kleine en bescheiden schaal. De uitwisselingen van veelaljongeren tussen de
partnersteden op het gebied van cultuur, sport, ondenvijs en vrije tijd worden door deelnemers en familieleden van de partnersteden èn in onze gemeente woonachtige Polen en Tsjechen hogelijk
gewaardeerd en kunnen zich verheugen in de belangstelling van de beide ambassadeurs hier in Leidschendam Voorburg!

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is kortgeleden het in mijn ogen verkeerde besluit genomen om de stedenbanden van gemeentezijde op te heffen, tot grote teleurstelling van de beide partnersteden Hranice en Constancin Jeziorna, die totaal niets begrepen van dat plotselinge
einde en onlangs nog een gezamenlijke verklaring van voortzetting hadden ondertekend!

"Stedenbanden zouden niet meer passen in de huidige tijdgeest?!"

Het zou mij een lief ding zijn als de Stichting Stedenbanden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de gelegenheid krijgt om het herleven van de stedenbanden voor te stellen aan u en de
Gemeenteraad! De banden zijn er nog.

Met dankbare en beleefde groet,
Hoogachtend,

Frans van Veen.