Er is de afgelopen weken veel gebeurd binnen de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen.

Door een aantal fractieleden is het vertrouwen in het partijbestuur opgezegd. Het voltallige partijbestuur is inmiddels opgestapt.

Marien van Wijk: 'Door deze actie zijn mensen beschadigd en gepasseerd. Een politieke partij valt en staat bij het vertrouwen in elkaar. Gezamenlijk de belangen van onze inwoners vertegenwoordigen in deze toch al roerige tijd. Dit vertrouwen is nu ver te zoeken.
Nu er in de partij een duidelijke scheiding is ontstaan, kan ik mij niet vereenzelvigen om op deze manier door te gaan. Ik voel mij persoonlijk beschadigd en ik ben door anderen in een positie gemanoeuvreerd waar ik niet voor gekozen heb. Het gedachtegoed van GBLV ligt mij aan het hart. Maar na deze gebeurtenissen kan ik mij niet meer voor de volle 100% inzetten binnen deze partij. De verantwoordelijken hebben duidelijk een andere mening, dus zag ik voor mijzelf geen andere uitweg om uit de fractie van GBLV te stappen en als eenmansfractie de laatste drie maanden door te gaan.
Ik betreur dit ten zeerste en ga proberen tijdens de verkiezingen de nieuwe lokale partij LVSL (Leidschendam-Voorburg-Stompwijk Lokaal) op de kaart te zetten en het gedachtegoed van GBLV met een nieuwe lokale partij voort te zetten met een bestuurscultuur die ik voorsta. Het hoofddoel zal zijn de belangen van onze inwoners, ondernemers en verenigingen te behartigen op een manier die wel bij mij past: transparant, met vertrouwen en recht door zee!'.

(foto Marien van Wijk: Michel Groen - MG Fotografie)