In een bijzondere algemene ledenvergadering hebben de leden van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen unaniem een nieuw bestuur gekozen.

De bestuursverkiezing was noodzakelijk na het aftreden van het vorige bestuur.
Conform de statuten start bij het begin van de nieuwe raadsperiode (2022-2026) ook een nieuwe bestuursperiode. Anjo van der Burgt (voorzitter), Tjaard de Vries (secretaris) en Bert van Viegen (penningmeester) zullen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande daarom als interim bestuur fungeren.

De GBLV-fractie en het interim bestuur hebben verder kennis genomen van het uit de fractie stappen van Marien van Wijk. Zij constateren dat het jammer is dat hij de GBLV-raadszetel meeneemt. Zij wensen hem verder succes.

Voorzitter Anjo van der Burgt: “We blijven ons als partij, fractie en interim bestuur inzetten voor de inwoners, ondernemers en verenigingen in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk. Met mijn mede bestuursleden dragen we daar vanuit onze rol graag aan bij. Als ik zie hoe GBLV zich nu bijvoorbeeld inzet voor de bewoners van het Voorburgse Oranjekwartier, dan ben ik trots dat we een volwaardige lokale partij met een brede basis zijn.”