De ChristenUnie Leidschendam-Voorburg heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd.

De ChristenUnie wil de belofte dat de energietransitie betaalbaar blijft voor iedereen handen en voeten geven in Leidschendam-Voorburg.

Lijsttrekker Frank Wilschut “Het zijn roerige tijden. Corona lijkt ons uit elkaar te duwen. En werpt de vraag op hoe verder?
De ChristenUnie kiest voor duurzaam samenleven. Duurzaam omdat we Leidschendam-Voorburg klaar willen maken voor de toekomst en beter willen omgaan met de schepping. Samenleven omdat we samen moeten werken aan herstel van vertrouwen in de overheid en in elkaar, over verschillen heen, omdat alleen zo onze samenleving een samenleving blijft”.

De ChristenUnie presenteert haar verkiezingsprogramma met daarin een hoopvol verhaal voor Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. Als het aan de ChristenUnie ligt is onze gemeente een plek waar we recht doen aan de schepping en aan onze inwoners.

De speerpunten uit het programma van de ChristenUnie:

  • De ChristenUnie zet in op wonen voor oud en jong, zodat starters überhaupt de kans krijgen om te starten en ouderen als ze willen kunnen doorstromen naar een passende woning; 
  • Daarnaast vraagt de klimaatcrisis, energiearmoede en de oplopende gasprijzen om een duidelijke aanpak.
    De ChristenUnie gelooft dat we daarom vaart moeten maken met duurzaamheid;
  • Het derde speerpunt is meer ruimte voor de menselijke maat. Rechtvaardige regels vormen de basis, maar er mag meer ruimte komen om daarvan af te wijken. Zo ontstaat er ruimte om het goed te doen voor elkaar en te werken aan nieuw vertrouwen.
Lees hier de samenvatting en het gehele verkiezingsprogramma.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen in Leidschendam-Voorburg op de website van de gemeente.