In het besluitvormingsproces over het onderzoek naar brede vormen van polarisatie en extremisme in de gemeente Leidschendam-Voorburg, had met meer zorgvuldigheid gehandeld moeten worden.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Het college verontschuldigt zich bij het moskeebestuur voor de spanning op de relatie die het onderzoek naar polarisatie en extremisme meebracht. Ook biedt de gemeente aan inwoners waarvan de privacy is geschonden excuses aan.

Op 16 oktober 2021 publiceerde NRC een artikel over de overheid die de afgelopen jaren ‘undercover’ onderzoek zou hebben laten doen naar onder andere islamitische organisaties en moskeeën. Ook Leidschendam-Voorburg werd genoemd als een van de gemeenten die hiervoor opdracht heeft gegeven. Naar aanleiding van de berichtgeving heeft het college een onderzoek laten doen naar de feiten en een juridische duiding. Dit onderzoek is nu afgerond en door B&W aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het college constateert dat het brede NTA-onderzoek naar polarisatie en extremisme is gestart omdat er behoefte was aan inzicht en handelingsperspectief in een context waarin de gemeente al enige jaren te maken had met zaken rondom radicalisering. Het uitgangspunt voor het NTA-onderzoek was de vraag of de gemeente ten behoeve van het veiligheidsbeleid genoeg inzicht had in extreemrechts en extreemlinks in de gemeente. Die werd na een voorverkenning vertaald naar de wens om inzicht te krijgen in het krachtenveld van polarisatie en extremisme in Leidschendam-Voorburg, met bijzondere aandacht voor salafisme en rechtsextremisme. Uiteindelijk resulteerde dit in een onderzoeksrapportage van NTA, waarin vooral de focus lag op de moskee en bij de moskee betrokken personen.

Het college geeft in een brief aan de gemeenteraad aan dat in het besluitvormingsproces met meer zorgvuldigheid gehandeld had moeten worden. Het college betreurt dat door een onzorgvuldig besluitvormingsproces niet alle benodigde inzichten voor een goede afweging aan de orde zijn gekomen. In het bijzonder benoemt het college de relatie van de gemeente met het moskeebestuur en in bredere zin de moslimgemeenschap in Leidschendam-Voorburg. Het college verontschuldigt zich bij het moskeebestuur voor de spanning op de relatie die door het onderzoek is ontstaan en zal zich vanzelfsprekend extra inspannen om de verhoudingen te herstellen en te verbeteren. Ook verontschuldigt het college zich aan de personen waarvan de privacy is geschonden, omdat enkele persoonsgegevens zijn verwerkt. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich aan de privacyregels houdt.

Op 21 december heeft de gemeente besloten om de informatie in documenten vallend onder reikwijdte van een achttal Wob-verzoeken met betrekking tot het onderzoek van NTA (gedeeltelijk) openbaar te maken. Naar aanleiding van een ontvangen bezwaarschrift zal de gemeente niet eerder overgaan tot openbaarmaking van deze stukken dan veertien dagen nadat de beslissing op dit bezwaar is genomen.

Aanbevelingen
In het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren naar de feiten en juridische duiding staan een aantal aanbevelingen voor risicobeperkende maatregelen. Deze neemt het college over, zodat processen verbeterd kunnen worden en het gemeentebestuur en de organisatie hiervan kunnen leren. De aanbevelingen richten zich o.a. op het vergroten van de bewustwording van privacy in de organisatie, het verbeteren van het besluitvormingsproces en het beperken van verdere privacyrisico’s voor betrokkenen.

Raadsdebat
Op 25 januari is de bespreking in de gemeenteraad. Dit is te volgen via ww.lv.nl/raadsvergadering en via de kanalen van Midvliet.