De Haagse plannen met de Binckhorst kunnen grote gevolgen hebben voor de aanliggende Voorburgse wijken.

Het tracee van een smeltram en drukker autoverkeer zijn voorbeelden.
Op dinsdag 18 januari staat in de commissievergadering 'Beeldvorming' de zogenaamde 'Mirt-verkenning Central Innovation District (CID)-Binckhorst' op de agenda.

Het doel van deze bijeenkomst is om de raadsleden van de gemeente Leidschendam-Voorburg op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot de MIRT-Verkenning CID-Binckhorst.

De raadsinformatiebijeenkomst staat in het teken van de schetsontwerpen -op hoofdlijnen- van de tracévarianten richting Leidschendam-Voorburg inclusief een terugkoppeling vanuit het Platform, de voortgang van de inhoudelijke onderzoeken van de MIRT-Verkenning, de intentieverklaring en het (bestuurlijke) proces tot het Voorkeursalternatief.

Foto: Midvliet E. Renson Binckhorstlaan loopt van Den Haag door naar Voorburg