De Haagse plannen met de Binckhorst kunnen grote gevolgen hebben voor de aanliggende Voorburgse wijken.

Het tracee van een smeltram en drukker autoverkeer zijn voorbeelden.
Op dinsdag 18 januari staat in de commissievergadering 'Beeldvorming' de zogenaamde 'Mirt-verkenning Central Innovation District (CID)-Binckhorst' op de agenda.

Het doel van deze bijeenkomst is om de raadsleden van de gemeente Leidschendam-Voorburg op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot de MIRT-Verkenning CID-Binckhorst.

De raadsinformatiebijeenkomst staat in het teken van de schetsontwerpen -op hoofdlijnen- van de tracévarianten richting Leidschendam-Voorburg inclusief een terugkoppeling vanuit het Platform, de voortgang van de inhoudelijke onderzoeken van de MIRT-Verkenning, de intentieverklaring en het (bestuurlijke) proces tot het Voorkeursalternatief.

Foto: Midvliet E. Renson Binckhorstlaan loopt van Den Haag door naar Voorburg

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream