Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft samen met zeven andere gemeenten nieuwe samenwerkingsafspraken ondertekend met JGZ Zuid-Holland West (JGZ).

JGZ is de organisatie die de preventieve jeugdgezondheidszorg in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer regelt, het consultatiebureau. Het doel is om samen verder te werken aan goede zorg voor kinderen. De nieuwe samenwerkingsafspraken spelen in op de nieuwe wet ‘Prenataal huisbezoek’ die deze zomer ingaat. Ook is er ruimte voor flexibel zorgaanbod en extra aandacht voor jongeren.

JGZ
In de regio Zuid-Holland West wordt de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door een zelfstandige organisatie. JGZ wordt gefinancierd door de gemeenten op basis van een samenwerkingsovereenkomst (convenant). Om deze succesvolle samenwerking te continueren ondertekenden alle betrokken wethouders en JGZ het convenant voor een duur van zes jaar.

In Nederland is bij wet vastgelegd dat kinderen vanaf de geboorte tot dat zij 18 jaar zijn, recht hebben op preventieve zorg. Denk hierbij aan het consultatiebureau, vaccinaties of de schooldokter. Daarbij is de JGZ is er ook voor de ouders. Moeder of vader zijn is een flinke uitdaging. Iedere ouder heeft wel eens vragen of twijfels. De zorgmedewerkers van JGZ bieden een luisterend oor en helpen ouders bij hun alledaagse zorg. Ron Boumans, bestuurder JGZ Zuid-Holland West: ‘‘Er is geen school die je opvoeden leert, maar JGZ helpt ouders waar het kan.”

Nieuwe taak: Begeleiding bij zwangerschap
Ieder kind verdient de best mogelijke start in zijn of haar leven. In de zomer van 2022 gaat de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ in. Met deze wet krijgen alle gemeenten in Nederland de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan kwetsbare zwangere vrouwen mogelijk te maken. Een jeugdverpleegkundige biedt, al vroeg in de zwangerschap, hulp en ondersteuning aan zwangere vrouwen en hun gezinnen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de geboortezorg en het wijkteam.

Minder zorg als het kan, meer als het nodig is
Ieder kind is anders en geen gezin is hetzelfde. De nieuwe regionale afspraken bieden ruimte voor een flexibeler zorgaanbod. Samen met de ouders maakt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts de afweging welke contactmomenten gewenst of nodig zijn op het consultatiebureau of via een (beeld)belafspraak. Daarmee speelt JGZ-handen vrij om zich meer te richten op kinderen en gezinnen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Extra aandacht voor jongeren
Ook voor pubers is er vanaf 2022 meer aandacht. Bij jongeren van 12 tot 18 jaar spelen weer andere problemen, zoals drugs- en alcoholgebruik, pesten, sexting (seksuele appjes versturen) en kleine criminaliteit. JGZ-medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor docenten, als zij constateren dat er iets met een kind of in de thuissituatie aan de hand is.