Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft aangegeven ‘Op zoek te gaan naar arme AOW’ers’.

Er is vastgesteld dat ongeveer 19.500 ouderen in Nederland recht hebben op aanvullende inkomensvoorzieningen omdat zij niet over een volledige AOW- uitkering genieten en daardoor een inkomen onder bijstandsniveau hebben.

Het CDA Leidschendam-Voorburg stelt vast dat, in afgeleide, dus een grote groep oudere en kwetsbare inwoners in onze gemeente door een onvolledige AOW uitkering onder behoeftige omstandigheden leven terwijl ze recht hebben op een AOW uitkering op bijstandsniveau.

CDA-raadslid Diederik Visser: “Het is schrijnend dat deze omstandigheden, met al haar informatiemogelijkheden, nog kunnen bestaan in deze tijd. Het is nog eens extra schrijnend gegeven de recente forse inflatie, energiekosten en prijsstijgingen. Deze mensen moeten zo snel mogelijk gevonden en geholpen worden. Als het kan moet de gemeente niet wachten tot de minister haar zoektocht heeft voltooid en nu reeds contact zoeken en deze inwoners helpen.”