Op 6 april zijn de eerste besprekingen van start gegaan voor de formatie in de gemeente Leidschendam Voorburg.

De inzet is om te komen tot een coalitie van de drie grootste partijen, namelijk: VVD, GBLV en D66. Het advies van deze combinatie komt van verkenner Henk Bouwmans die in het programma Midvliet Actueel hier meer over heeft verteld.

De verkenner
Half maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Henk Bouwmans: “De uitslag is inmiddels vastgesteld. Waarbij alle partijen gekeken hebben naar wat die uitslag voor hen betekende, of er winst in zat of verlies. In dat kader ben ik gevraagd door de lijsttrekkers van alle partijen om als verkenner de verkenning uit te voeren van wat voor de meeste mensen een logische route zou zijn, waar het meeste draagvlak voor zou zijn. In de verkenning heb ik gesprekken gevoerd om te achterhalen en in beeld te krijgen wat deze uitslag betekende over verschillende dossiers, verschillende onderwerpen in de gemeente. Hoe vanuit het perspectief van de inwoners deze uitslag gebruikt zou moeten worden”.

Samenwerking
VVD, GBLV en D66 zijn de drie grootste partijen in de gemeente Leidschendam Voorburg. Samen hebben ze 21 van de 35 zetels. Verkenner Bouwmans heeft in de gesprekken vastgesteld dat deze drie partijen veel vertrouwen in elkaar hebben, dat ze ambitieus zijn om met elkaar inhoudelijk akkoord te vormen. “Ik heb ook moeten vaststellen dan men eigenlijk toe is aan een nieuwe start. Dat dat verleden toch achter hen ligt”, aldus Bouwmans.

Raadsprogramma
Verkenner Bouwmans: “Het CDA wilde eigenlijk een raadsprogramma en dat raadsprogramma gaat er niet per se vanuit dat je een programma maakt met een meerderheid uit de Raad, maar eigenlijk een programma maakt van wat de belangrijkste vraagstukken zijn en de belangrijkste oplossingen. Wat je dan samen met de Raad afspreekt, dus met alle fracties. Steeds meer gemeenten doen dat, omdat men eigenlijk een beetje af wil van het traditionele beeld van een vaste coalitie en een vaste oppositie.”

Bondgenootschap over links
In theorie is bijna elke combinatie mogelijk volgens Bouwmans. Het is ook mogelijk om een coalitie te vormen zonder de twee grootste partijen. Daar was alleen geen draagvlak voor en werd ook niet als realistisch beschouwd. “PvdA en GroenLinks hadden het idee in gedachten dat er wellicht met een aantal partijen iets te maken valt voor een wat meer links georiënteerd programma. Maar ik heb moeten vaststellen dat er voor dat idee te weinig steun was om daar positief op te adviseren.”

Vertrouwen en inspraak in de politiek
Iets meer dan 50 procent van de inwoners heeft gestemd. Dit heeft mede te maken met het feit dat ze weinig vertrouwen hebben in de politiek. “Dat is ook een van de onderwerpen van gesprek geweest. Belangrijkste uitdaging die ik heb aangegeven in mijn advies, is dat eigenlijk alle partijen van mening zijn dat men meer vanuit het perspectief van de kiezer, de inwoners, naar het probleem moet kijken.”
Er gaan bijvoorbeeld veel huizen gebouwd worden in de Binckhorst. Dit kan voor vragen zorgen over bijvoorbeeld de verkeersproblematiek in Leidschendam, wat is er nodig in Stompwijk. “Het is heel belangrijk dat de nieuwe raad maar ook de nieuwe coalitie daar dus ook oplossingen en afspraken maakt die voor de inwoners herkenbaar zijn”, aldus verkenner Bouwmans.