De Blauwe zone in het Damcentrum zal worden uitgebreid.

Bewoners in Leidschendam-Zuid vrezen dat er hierdoor meer in Zuid geparkeerd zal worden.
De Blauwe zone zal voorlopig alleen op de Leidsekade ingevoerd worden. Na een jaar zal een evaluatie plaatsvinden om te kijken of uitbreiding tot en met de Nieuwstraat nodig is.

De afsluiting van het Sluisplein en de wijziging van de verkeerscirculatie wordt waarschijnlijk uitgesteld tot ingebruikname van een nieuw parkeerterrein achter de Venestraat. Voor de aanleg van dit parkeerterrein zullen eerst nog enkele woningen aan de Leidsekade gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw. Daarna worden er nog nieuwe appartementen op het terrein erachter gebouwd.
Het nieuwe parkeerterrein vormt dan de laatste fase.

Bron: Wijkkrant Leidschendam-Zuid
Foto: Midvliet Hans Biard Sloop en nieuwbouw aan Leidsekade