Regionaal worden samen met de gemeenten in Haaglanden 2000 vluchtelingen opgevangen in hotels totdat langdurige tijdelijk huisvesting klaar is.

Huisvesting
Per 12 april zijn er 347 vluchtelingen ingeschreven in de gemeente, waarvan 131 kinderen. Leidschendam-Voorburg moet conform de landelijke taakstelling 136 vluchtelingen uit de regionale acute noodopvang huisvesten. Hiervoor wordt een inventarisatie op Overgoo gedaan. Het is nog onduidelijk hoe en waar vluchtelingen, die door inwoners worden opgevangen, op de langere termijn gehuisvest kunnen worden.

Zorg
De Jeugdgezondheidszorg roept alle kinderen die zijn gevlucht uit Oekraïne en ingeschreven staan in Leidschendam-Voorburg op voor een verpleegkundige keuring en om vaccinaties te zetten wanneer deze ontbreken. Daarnaast zijn er negen jeugdhulpaanbieders die zich met hulp van een tolk willen inzetten voor jeugdhulp aan jonge vluchtelingen uit Oekraïne en voor kinderen met traumaklachten. Buiten hun eigen werktijden zodat reguliere wachtlijsten niet oplopen.

De hulp van huisartsen aan Oekraïense vluchtelingen verloopt goed. Psychosociale hulp voor volwassen vluchtelingen is regionaal georganiseerd.

Werk en inkomen
Vluchtelingen uit Oekraïne hebben met terugwerkende kracht recht op leefgeld per 1 april 2022. Vanaf deze week worden mensen die ingeschreven staan, uitgenodigd voor een intake en wordt gestart met het uitkeren van leefgeld.

Werkgevers worden verwezen naar het werkgeversservicepunt. Zodra dat mogelijk is, worden vluchtelingen begeleid naar werk.

Informatie en aanbod
De spreekuren van het Sociaal Servicepunt waarbij Vluchtelingenwerk aanwezig is verlopen goed en kunnen uitgebreid worden als dat nodig is.
Woej start binnenkort met een koffie-inloop voor Oekraïense vluchtelingen zodat zij elkaar kunnen ontmoeten, hun verhaal kwijt kunnen en ook via die weg informatie kunnen krijgen.
Sport en Welzijn coördineert het aanbod van activiteiten die openstaan voor Oekraïense jeugd. Er komt een bijeenkomst waar allerlei sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen hun activiteiten kunnen aanbieden aan de Oekraïense jeugd die in Leidschendam-Voorburg verblijft.
LVvoorelkaar koppelt vrijwilligers die iets willen doen voor gevluchte Oekraïners aan Vluchtelingenwerk.

Onderwijs en kinderopvang
Op dit moment verblijven er 131 Oekraïense kinderen bij gastgezinnen in onze gemeente, en dat aantal groeit nog steeds. Om deze kinderen onderwijs en een dagbesteding aan te bieden wordt het schoolgebouw bij De Haar 200 in Leidschendam opnieuw ingericht als school. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd. De komende weken wordt gewerkt aan de inrichting van het gebouw. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk bewoond door een aantal huurders (ad-hoc). Samen met de woningbouwcorporatie is voor hen een andere tijdelijke woning gevonden.

De gemeente werkt samen met de regio voor de plaatsing van leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Internationale Schakelklassen. Hier leren zij snel de taal. Ouders kunnen hun kinderen van 12-18 jaar aanmelden via: https://scholenwijzer.denhaag.nl/signup-newcomers. Na aanmelding wordt contact opgenomen om het kind te plaatsen op een beschikbare plaats in het Haagse onderwijs, want Leidschendam-Voorburg heeft zelf geen schakelklassen voor voortgezet onderwijs.

Omdat het nog niet mogelijk is om alle kinderen op korte termijn te plaatsen wordt samen met partners gewerkt aan activiteiten op locatie De Haar voor alle Oekraïense kinderen die nog geen plek op een reguliere school hebben.

Oekraïense zaterdagschool
Het Corbulo College biedt op zaterdagen extra ruimte voor de Oekraïense zaterdagschool Wesselka. Oekraïense vluchtelingenkinderen krijgen les in Oekraïense taal en cultuur. Normaal gesproken geeft de school les aan ongeveer 50 leerlingen, maar inmiddels is dit aantal opgelopen tot 200 kinderen. Op het Corbulo College kunnen de moeders op hun kinderen wachten en met elkaar praten. De gemeente ondersteunt de Oekraïense zaterdagschool door in gesprek te gaan met de moeders van de kinderen en vragen te beantwoorden. De moeders hebben gevraagd om Nederlandse les tijdens het wachten. Met de bibliotheek aan de Vliet is de school in gesprek om Nederlandse les voor hen op te zetten.