Op dinsdag 26 april was er de traditionele lintjesregen in het Raadhuis in Leidschendam.

Hier werden verschillende mensen met een Koninklijke onderscheiding verrast. Ex-raadslid van D66 Peter van Dolen heeft tijdens Midvliet Actueel verteld over de Koninklijke onderscheiding die hij heeft ontvangen.

Waarom werd Peter van Dolen ambtenaar?
Van Dolen heeft achttien jaar in de Raad gezeten. “Het openbaar bestuur vind ik een ongelooflijk mooi iets. Dat is ook de reden dat ik ambtenaar ben geworden. Ik vind het ook belangrijk om iets voor je eigen omgeving en gemeenschap te kunnen betekenen. Het zitten in de Raad betekent dat je voor de gemeenschap kan doen”.

Verbaasd
“We hebben op een gegeven moment 27 miljoen structureel moeten bezuinigen op de begroting. Kinderen zeiden letterlijk tegen mij : ‘Dankzij u kan ik straks niet meer hockeyen’. Waar ik me ook over verbaasd heb, is dat we als gemeente toch iedere keer weer de fout ingaan met participatie. Dat blijft ongelooflijk lastig om mensen te laten meedenken en meepraten”, aldus Van Dolen.

Fractievoorzitter
Van Dolen: “Als je een fractie hebt van vijf dan vind ik ook dat je vijf keer alle stukken moet lezen. Dat betekent dat je, vind ik althans, de stukken moet lezen van je collega’s. Je leest echt alles en je moet over alles een mening vormen, omdat je de discussie moet leiden in de fractie. Je hebt heel veel extra vergaderingen. Ik denk dat je bij elkaar toch wel bijna een volle dag extra kwijt bent aan fractievoorzitterschap”.

Terugkomst na afscheid
In 2018 nam van Dolen afscheid van de Raad, maar keerde vlak daarna weer terug. Lia de Ridder was kort raadslid van Leidschendam-Voorburg maar kreeg toen de kans om wethouder te worden in Wassenaar. “Dat was een kans die zij niet voorbij liet gaan en dat kan ik me in haar geval ook wel voorstellen, want zij wilde ook graag wethouder worden in de gemeente Leidschendam Voorburg. We kwamen op dat moment niet in de coalitie en in Wassenaar zochten ze nog een wethouder. Toen hebben ze Lia gevraagd en die heeft toen ‘ja’ gezegd. Lia was de eerste in de fractie, dus dan schuif je gewoon door. Ik stond al op die plek vanuit de gedachte: als we eventueel in de coalitie komen, dan kan ik er weer gewoon rustig inschuiven in de fractie.”

Wisselingen in de Raad
In de tijd dat van Dolen in de Raad heeft gezeten hebben er vele wisselingen plaatsgevonden. Jerome Schellings staat bij veel mensen nog altijd bekend als onderwijzer, terwijl hij op een gegeven moment ook wethouder werd. “Weinig mensen weten dat er een internationale debatprijs is en Jerome staat tussen de grootheden van de landelijke politiek. Hij is een van de weinige lokale politici die ooit die debatprijs heeft gewonnen. Hij was iemand die altijd heel zuiver, precies en zakelijk probeerde te kijken naar een probleem. Hij heeft zich nooit laten leiden door zware emoties, maar altijd zaken professioneel bekeken Dat vind ik heel goed en dat heb ik ook geprobeerd. Ik heb van Jerome wat dat betreft heel veel kunnen leren.”

Saskia Bruines was een toegankelijke, zakelijke wethouder uit Amsterdam. Er speelde ook een belangrijk dossier rondom de herhuisvesting om dat ambtelijk apparaat en dat heeft ze goed afgerond. Van Dolen: “Saskia had al ervaring als wethouder in Amsterdam. Dan heb je eigenlijk al in de eredivisie gespeeld. Toen Jerome vertrok en ik fractievoorzitter was, moesten we een nieuwe wethouder zoeken. Na een zoektocht, uiteindelijk geholpen door het landelijk bureau, zijn we uitgekomen bij Saskia en die heeft een heleboel dingen gewoon erg goed en professioneel opgepakt. Ze heeft de herhuisvesting en nieuwbouw goed geregeld. Wat ze ook heeft geregeld is dat wij, dat heeft zij ook voorgesteld, structureel 30% meer geld uitgeven aan scholenbouw dan initieel door het rijk wordt bekostigd. Kortom, wij als gemeente leggen op ieder schoolgebouw standaard 30% extra waardoor we dus ook veel betere scholen kunnen bouwen”.