Op de door het CDA gestelde vragen over 'armoede onder AOW’ers' heeft het College aangegeven dat de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt.

Dit doet de gemeente door via intermediairs deze groep op subsidiemogelijkheden te wijzen. Het CDA is blij met het antwoord van de wethouder en de intentie die daar uit spreekt.

Het is steeds duidelijker dat grote groepen in de samenleving onder economische druk staan. Dat geldt ook voor AOW’ers met een onvolledige AOW-uitkering. Juist daarom stelde het CDA vragen over deze AOW’ers die de hulp van de gemeente goed kunnen gebruiken.

"Wij vinden dat het een verantwoordelijkheid is van de gemeente om de omroep van het kabinet om actief armere AOW’ers te zoeken en te ondersteunen zo goed mogelijk te volbrengen. Het CDA betreurt het dat privacyregels hierin een lastig te nemen horde lijkt te zijn."

Het CDA staat voor een dienstbare gemeente die niet afwacht met handelen maar proactief zorg draagt voor het helpen van inwoners waar dat nodig is. Juist in deze tijd kan een inwoner die hulp van de gemeente nodig heeft wat extra solidariteit en bereidheid tot actie node gebruiken.

Het CDA hoopt dat het College dan ook niet alleen de nu gebruikte routes zal bewandelen maar nog zal aansturen op het meer betrekken van de sociale netwerken, anders dan die aan de subsidietafels zijn aangeschoven. Met name binnen de gelederen van de migrantenorganisaties en de hulpfondsen zijn waarschijnlijk nog (veel) AOW’ers -naast wellicht andere hulpzoekenden- te bereiken, die recht hebben op extra voorzieningen; voorzieningen waar zij nu nog niet mee vertrouwd zijn.

Hulp en steun aan groepen die sociaal en financieel kwetsbaar zijn is volgens het CDA natuurlijk niet de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid, die ligt volgens het CDA ook bij de samenleving in zijn geheel. Maar het is in deze tijden van grote onvoorspelbaarheid evident dat een duidelijk aanwezige en dienstbare overheid van extra belang is.