Met het zomerseizoen in zicht zullen inwoners en bezoekers van Leidschendam-Voorburg met het lekkere weer meer buiten recreëren en ontspannen.

Dit kan wat extra zwerfafval en dus ook stank- en ongedierteoverlast met zich mee brengen.

Preventie
De gemeente kan een preventieve rol vervullen in het voorkomen hiervan.
Eerdere berichtgeving in regionale media over een initiatief van buurgemeente Den Haag waarin staat dat de gemeente Den Haag mensen die hun buurt willen schoonhouden ondersteunt door gratis afvalknijpers te verstrekken. In Utrecht is een vergelijkbaar initiatief: op een aantal plekken in de stad hangen afvalgrijpers “voor het grijpen”, waardoor men ter plekke gemakkelijk zwerfafval kan opruimen wekte enthousiasme bij het CDA. CDA-raadslid Lieke Muller heeft de wethouder daarom gevraagd of dergelijke initiatieven ook in Leidschendam-Voorburg kunnen worden uitgerold.

“Toen ik over de initiatieven in Den Haag en Utrecht las, waar afvalgrijpers beschikbaar worden gesteld voor inwoners, leek het mij niet meer dan logisch om te onderzoeken of dit ook in onze gemeente mogelijk gemaakt kan worden. Uiteraard is het eerste doel om zwerfafval te voorkomen, maar dat lukt in de realiteit helaas niet altijd. Gelukkig zijn er genoeg enthousiaste en betrokken buurtbewoners die zich op diverse manieren inzetten voor een schone leefomgeving. Als CDA Leidschendam-Voorburg vinden wij een schone buurt en gemeente ook belangrijk en zouden we graag zien dat er meer aandacht en waar nodig ondersteuning vanuit de gemeente is voor zulke initiatieven”, aldus raadslid Muller.

Desgevraagd deelt Lieke de Midvliet-redactie mede dat zij bekend is met de al langer actieve vrijwilligers in buurtgroepen zoals het Cleanteam Prinsenhof en een groep in Voorburg Noord."Dat zijn zeer prijzenswaardige initiatieven vanuit de buurt. Het CDA heeft de wethouder gevraagd om uitdrukkelijk een meer actieve houding vanuit de gemeente bij het beschikbaar stellen van afvalknijpers."

Initiatief vanuit gemeente
Bij het voorbeeld van Prinsenhof heeft de bewonersgroep zelf contact opgenomen met de gemeente om hulp te vragen in plaats van dat dit vanuit de gemeente is gestimuleerd. Het CDA ziet graag dat de gemeente zélf een zichtbaardere, pro-actieve faciliterende rol inneemt met betrekking tot zwerfvuil en de daaruitvolgende (ongedierte)overlast. Bijvoorbeeld door het opzetten van een pagina zoals www.denhaag.nl/schonebuurt, waar men tips voor een schone wijk kan vinden, gericht via een formulier middelen kan aanvragen om de wijk schoon te houden (ipv dit via een algemeen contactformulier) en waar goede initiatieven voor een schone buurt in onze gemeente te vinden zijn - ter inspiratie voor andere wijken.

Knijperhub
Daarnaast oppert het CDA zogenaamde knijperhubs of grijperbiebs als voorbeeld. Bij zo'n hub hangen grijpers op een logische plek in een woonwijk, zodat iedere voorbijganger deze kan pakken om ter plekke spontaan wat afval op te ruimen. Dergelijke hubs zijn nog niet beschikbaar in Leidschendam-Voorburg, maar zou volgens Lieke wel een positieve bijdrage leveren in de strijd tegen zwerfvuil.
Voorbeelden zijn https://www.nederlandschoon.nl/nieuws/grijpers-voor-het-grijpen en https://plandelen.nl/plandel-nieuws/2de-knijperhub-van-nederland-in-bedrijf.

Foto: Gemeente LV Lieke Muller