Rijkswaterstaat is bereid een nieuw viaduct over de A4 in de Kniplaan drie meter breder te maken dan gepland.

Op die manier wordt er een ecologische verbinding gemaakt tussen beide zijden van de snelweg. De extra verbreding kost 1 miljoen euro. Rijkswaterstaat draagt de helft van die kosten; de rest moet worden opgebracht door partijen die samenwerken in natuur- en recreatiegebied Duin Horst Weide, waaronder Leidschendam-Voorburg. Zij zouden ieder 15.000 euro moeten bijdragen. Het project staat voor 2026 gepland.

Meer snelheid aanleg geluidscherm A4
De provincie gaat meer snelheid betrachten bij de aanleg van een geluid-scherm langs de A4 bij natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat heeft gedeputeerde Anne Koning een commissie uit Provinciale Staten toegezegd.
Drie jaar geleden namen Provinciale Staten unaniem een motie aan waarin om de komst van het scherm werd gevraagd. Het moest er binnen twee jaar staan. Er werd vijf miljoen euro voor uitgetrokken.
Tot op de dag van vandaag is er echter ter plekke niets verschenen. Er is zelfs nog geen ontwerp van de voorziening. Al in 2009 verplichtte de provincie zich contractueel tot de komst van het geluidscherm. Later werd getracht daar onder uit te komen.

Anne Koning gaf aan dat de provincie zich tot nu toe te veel op de kwaliteit van het geluidscherm heeft geconcentreerd en voortdurend getracht heeft wensen van derden in het geheel te proppen.
De zaak kwam aan de orde bij een bespreking van een zeer kritisch rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over het verontdiepen van de Meeslouwer-plas in Vlietland. Dat gebeurde met grond van elders, die vervuild was. Op die grondstort werd echter alleen administratief gecontroleerd.

De gedeputeerde erkende dat er dingen niet goed zijn gegaan. Ze zei dat echter niet meer ongedaan te kunnen maken. Wel worden er lessen uit getrokken voor andere grote projecten. Bekeken wordt of daartoe een handelingskader opgesteld moet worden.