VVD, GBLV en D66 zijn stevig op weg naar de formatie van een nieuw college in Leidschendam-Voorburg.

De partijen zitten sinds begin april onder leiding van Paul de Krom met elkaar om tafel. ‘De sfeer is goed en de vaart zit erin. Het vertrouwen is er om eruit te komen en samen aan de slag te gaan,’ aldus de onderhandelaars.

Uitdagingen voor de komende vier jaar
Direct na de verkiezingen is een verkenner aan de slag gegaan die met alle partijen in de raad heeft gesproken. De verkenner gaf een duidelijk signaal dat gewerkt moet worden aan het herstellen van het vertrouwen. Uit die gesprekken bleek verder dat de thema’s wonen, burgerparticipatie inclusief dienstverlening, duurzaamheid en bereikbaarheid de komende vier jaar het belangrijkst zijn om aan te pakken. De formerende partijen zitten hierover inhoudelijk goed op één lijn en willen hier snel en daadkrachtig mee aan de slag. ‘Dit zijn grote dossiers waarin veel geld omgaat en hele fundamentele keuzes over gemaakt moeten worden. Ons doel is met concrete ambities en plannen te komen die gelijk de uitvoering in kunnen. Er moet nu iets gebeuren en dat gaan we doen,’ aldus VVD-fractievoorzitter Astrid van Eekelen.

D66 fractievoorzitter Wouter Jorissen: ‘We voelen alle drie de urgentie om grote knelpunten aan te pakken. Er zijn grote problemen op de woningmarkt, de inflatie giert omhoog en de oorlog in Oekraïne heeft heel duidelijk gemaakt dat er forse veranderingen moeten komen in ons energiegebruik. Tegelijkertijd willen we onze inwoners goed betrekken bij de keuzes van de gemeente. Ik merk aan tafel dat we hier eensgezind over zijn en dat stemt me positief.’

Vervolg proces
Wanneer het akkoord helemaal rond is, is nog niet zeker. ‘Er wordt hard gewerkt om het zo snel mogelijk te presenteren, maar zoals de verkenner in zijn rapport al aangaf: zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Dat vinden wij ook erg belangrijk,’ zegt GBLV-fractievoorzitter Bianca Bremer. ‘We maken nu afspraken waar we vier jaar mee vooruit moeten. In die tijd kan er van alles gebeuren. Deze coalitie wil ook onverwachte situaties kunnen doorstaan, en met deze club heb ik er alle vertrouwen in dat dat lukt.’